Новини, Шарен свят

Фирми и граждани дължат на Общината 3,4 млн. лв.

От 1 март започна кампанията за събиране на местни данъци и такси. В сградата на Общината – на партера, работят за тази цел три каси – две постоянни и една временна, като на обяд има дежурна каса за удобство на данъкоплатците.
Служители поясниха, че от 1 до 13 март в касите са постъпили 65 915 лв. В тази цифра не влизат постъпленията от селата в района, където жителите внасят данъците и таксите си в местните кметства.
Стана ясно, че още в първия възможен ден един от по-големите длъжници на Общината /юридическо лице/ е изплатил изцяло дължимата сума – 20 хил. лв.
В началото на кампанията за събиране на местните данъци и такси тази година за пръв път в поканите до гражданите се посочват и дължимите за минали години суми заедно с лихвите към тях, а има и информация за дължимия данък върху моторните превозни средства.
Оказва се, че несъбраните от Общината налози са на обща стойност 3 397 000 лв. По-големите длъжници са 165 на брой. От тях 79 са юридически, а 86 – физически лица.
След известията длъжниците ще получат актове за установените задължения. Ако не се издължат, ще се потърси съдействието на съдия-изпълнител, казаха от местната администрация.
През 2011 г. са издадени 523 акта за 1 167 563 лв. От тях са били внесени 132 147 лв. Това показва, че предстои сериозна работа на общинските служители за събиране на дължимите от данъкоплатците /преди всичко юридически лица/ суми.
От Общината казаха още, че сведения за задълженията по местни данъци и такси вече могат да се правят и онлайн. На интернет страницата на Общината, чрез специален портал, всеки може да се информира за задълженията си.
От общинската администрация приканиха гражданите да обърнат внимание на данните и ако фигурират в тях вече продадени имоти или автомобили, веднага да сигнализират в отдел “Местни данъци и такси”, като носят и съответните документи. Така ще може да се отпише партидата.
Данъците могат да се платят по банков път /в съобщенията са дадени необходимите банкови сметки/, на касите в Общината, за които вече стана дума, както и чрез системата „Изипей”, с която Общината има договор.
Както е известно, ако платите годишното си задължение до 30 април, ще ползвате 5 % отстъпка. В случай, че решите да внесете налозите си на две вноски, първата от тях трябва да направите най-късно до 30 юни.

Leave a Reply