Култура, Новини, Статии, коментари, Читателски

Фондът на музея в Самоков се обогати с още четири творби на Христофор Пейчев

Наскоро беше закрита изложбата за 85-годишния юбилей на талантливия самоковски художник Христофор Пейчев, подредена в Градската художествена галерия „Проф. Васил Захариев”.
По инициатива на ръководството на Историческия музей в Самоков бяха закупени две от картините на твореца. Те са с богат колорит и съдържание и отразяват характера на художника, неговата душевност и опит. В тях личи отношението му към природата и нейната красота. Пейзажът е сред приоритетите на Пейчев, в него проличават дълбочината и големият талант на твореца.
За картините на Хр. Пейчев пишат със симпатия величия в областта на изкуството:
“Графиката му е отлична – опростена, стегната и ясна. Рисува главно пейзажи. Предпочитаните му техники са суха игла и линорез. Живопистта му се отличава със същите качества. Пейзажи от околностите на Самоков, направени уверено, със завидна акварелна техника, много добре интонирани. Колоритът му е звучен, сюжетите отлично подбрани и професионално овладени. Гордея се с моя ученик – Христофор Пейчев!” /проф. Александър Поплилов, София, юли 1995 г./
“В пейзажите си показва един изключителен афинитет към стила, традицията, атмосферата на Самоков и характера на хората, които го обитават. Град, който пази едни традиции, които почти са забравени в други градове на България. Христофор Пейчев до такава степен се е вживял в проблемите на града, че негово дело е и гербът на Самоков.” /проф. Аксиния Джурова, Галерия “Масларски” – Самоков, 2003 г./
“Акварелът е една трудна техника и обикновено самата композиция се постига по-трудно, докато неговите пейзажи са структурно здрави, защото следват една естествена ритмика на природата, без да се приближават до излишно детайлиране на природата. Те са обобщени и следват пространствения ритъм на самата природа, в нейното многообразие и гледната точка, и формата, и движението, и хоризонта; той не търси толкова трудната динамика, а повече търси проникване в пластиката на природата. Художникът, като пейзажист, предава емоционално съответстващо състояние на действителността.” /Ирина Мутафчиева – изкуствовед, Галерия “Масларски” – Самоков, февруари 2000 г./
“Владеещ сложността и силата на графичното и живописно изграждане, той ни показва работи с висока изобразителна култура, емоционална стойност и завършеност.” /проф. Димитър Томов, София, юли 2008 г./
“Гледайки внимателно живописния раздел, без предубеждение можем да твърдим, че тази природа, тази среда, са помогнали на автора да се прояви като художник с тънка чувствителност и са култивирали интереса му към простия и интимен сюжет от полето, от улицата, през която минаваме всеки ден, от къщите, в които живеят нашите съграждани или тези, които носят образа и патината на времето, ония затрогващи конкретни сюжети от делника, които могат да оживеят само от талантливата ръка и топлата чувствителност на художника. С инстинктивния си творчески усет и любов към природата, а не толкова чрез академическите си познания за живопис и графика, художникът преоткрива един свой език, който му дава възможност да ни каже нещо свое. При Христофор Пейчев всичко е непринудено, естествено.” /проф. Дончо Вълчев, София, май 1994 г./
Освен двете откупени акварелни творби, авторът подари още две за художествения фонд на музея. Така фондът на Историческия музей в Самоков се обогати с още четири прекрасни творения. Това е богатство и за самия ни град.

Радослав Генев
художник

Leave a Reply