История, Култура, Новини, Статии, коментари, Читателски

Фототипно издание на Самоковския препис да излезе

Отворено писмо до кмета, председателя на Общинския съвет и съветниците

Г-н Георгиев, г-жо Коцева, уважаеми съветници,
Вече сме в годината /2012-а/, когато цялата културна общественост в България, а и в Европа, ще отбележи 250-годишнината от написването на “История славянобългарска”. Дори ЮНЕСКО включи в календара си тази юбилейна годишнина.
Всеизвестно е, че в 1771 г. в Самоков е направен вторият препис на Историята. С това дело е свързано името на самоковския свещеник поп Алекси Велкович Попович. Много историци и литературоведи, между които и Марин Дринов, са посветили свои трудове на този препис. Трябва да се гордеем, че този изключително ценен екземпляр, запазен в идеално състояние, се съхранява в Църковния историко-археологически музей в София /под № 137/.
Ние, самоковци, трябва да се гордеем, че сред 60-те запазени преписи на Историята Самоковският е на второ място. На българската историческа наука са известни още няколко преписи, направени в нашия град и от самоковци – “Цариградски”, Фотинов и този, който преди 10-15 години бе нашумял и бе подарен от собствениците на г-н президента Петър Стоянов, а той го дари на Националния исторически музей.
В Историческия музей до скоро бе експонирана само една снимка на страница от “Самоковския препис”.
Предлагаме на вниманието ви нашето предложение във връзка с 250-годишния юбилей на Паисиевата “История славянобългарска” да бъдат отпуснати средства за отпечатване на фототипно издание на самоковската реликва.
Ръководството на Църковния музей в София в лицето на проф. Христо Темелски /носител на наградата “Христо Семерджиев” – на името на историка на Самоков/ е съгласно да представи оригинала за копиране и отпечатване.
Това фототипно издание ще бъде и нашия самоковски голям принос за юбилейната годишнина. То ще се продава /с което голяма част от вложените средства ще се възвърнат/, а и като ценно издание /на луксозна хартия и с качествена подвързия/ може да бъде подарявано на видни наши и чуждестранни гости на града ни.
Убедени сме, че ще проявите разбиране към нашето предложение.

За членовете на дружеството на краеведите в Самоков:
Георги Михайлов
бивш уредник на Историческия музей

Leave a Reply