Новини, Обяви, Шарен свят

Хижа “Вада” се дава под наем

Сдружение ТД “Рилски турист” – Самоков обявява конкурс по подадени оферти за отдаване под наем на хижа “Вада” в Рила планина при следните параметри:
1. Срок на договора – 3 години.
2. Годишна наемна цена – 2000 лева.
3. Приложена инвестиционна програма /след оглед на обекта/. Срок за подаване на офертите: до 18,00 часа на 19 януари 2012 година в канцеларията на сдружението в запечатан плик.
Конкурсът ще се проведе на 19 януари 2012 година от 18,00 часа в канцеларията на туристическото дружество.
За справка: тел. 0896 715 199

Leave a Reply