Здраве, Новини, Туризъм, Шарен свят

Хотелиери и ресторантьори се готвят за зимния сезон

На работна среща на 21 ноември местни хотелиери и ресторантьори получиха указания от експерти от Агенцията по безопасност на храните във връзка с подготовката за новия зимен туристически сезон.
Стана ясно, че един от основните проблеми в тази сфера е регистрацията на временните търговски обекти и обектите, които често сменят своите наематели и собственици, не покриват нормативните изисквания, а често и не спазват необходимата хигиена.
Важно е, подчертаха експертите, навреме да се подават уведомления в дирекцията по храните за спиране или подновяване на съответната дейност. Всеки продукт, предлаган в даден обект, трябва да има документи за произход, съдържание, производител, срок на годност.
Експертите изтъкнаха, че стриктно ще се следи при проверките да не бъдат заблуждавани потребителите. Специално внимание ще се обръща на представянето на имитиращите продукти, които задължително трябва да имат съответните етикети. Във връзка с организираното детско хранене е необходимо строго да се спазва Наредбата за здравословно хранене.
Гостите отговориха и на многобройните въпроси на присъстващите. Всеобщо бе мнението, че е по-добре да се дадат предварителни подробни разяснения, отколкото после направо да се налагат глоби.
Според експертите нарушенията през последните години в обектите за хранене и настаняване намаляват. Запознати смятат, че това се дължи от една страна на засиления контрол, а от друга – на усилията на стопаните да предлагат качествени стоки и услуги в условията на конкуренция и повишени изисквания от страна на клиентите.

Leave a Reply