Новини, Политика, Шарен свят

Христо Николов ще участва в европейска среща в Словакия

Самоковецът Христо Николов ще участва в среща на високо равнище във връзка с т. нар. ромско включване, която ще се състои от 9 до 11 октомври в Братислава. Николов е получил покана от името на словашкото председателство на Европейския съюз и на Европейската комисия от Лина Папамихалопулу.
В срещата ще участват около 250 души – представители на национални организации на страни-членки на ЕС и на свързани страни, на международни организации и на национални неправителствени сдружения. Именно като представител на неправителствения сектор отива в столицата на Словакия и Хр. Николов, който има вече над 10-годишен опит по въпросите на ромската интеграция като председател на фондация „Саворе”.
По време на срещата ще бъдат организирани работилници по проблеми на младежкото ромско лидерство и свързани с достъпа на ромите до социални права. Ще се състоят и политически разисквания. Целта е да се представи ролята на младите роми като движеща сила на интеграционния процес чрез споделянето на знания и опит в тази сфера.

Leave a Reply