Новини, Образование

Художникът Иван Шуманов зарадва деца от НУ “Станислав Доспевски”

В истински празник за децата от 2-в и 3-б клас с преподавателки Христина Иванова и Снежана Зографска се превърна 28 ноември. В изпълнение на годишния план на училището със съдействието на Петя Митева малките ученици се срещнаха с младия художник Иван Шуманов.
В кинозалата на училището нахлуха развълнувани десетки деца, всяко от които носеше празен бял лист хартия, без да знае за какво му е и каква изненада го очаква. Художникът бе подготвил презентация на тема „Праисторическо изкуство”. Учениците изслушаха с интерес разказа за онази далечна епоха, за характера на изкуството по онова време. Показаните картини от пещери от различни части на света дадоха представа за живота и творчеството в праисторическата епоха.
Силно впечатление на всички направиха скалните рисунки. Затова с любопитство посрещнаха предложената от художника задача – да си направят по един отпечатък на ръка. Интересът бе огромен. Оформи се опашка от желаещи да си направят отпечатък. Шуманов използва подходяща техника и всички получиха своя отпечатък по подобие на показаното в беседата. Радостно оживление се възцари в залата, а това е гаранция, че дълго ще се помни видяното и наученото на тази среща.

Евгения Попова

Leave a Reply