Новини, Шарен свят

Цари мали град и ВиК на Белчин се изграждат усилено

Че възстановяването на крепостта Цари мали град над Белчин и канализацията на селото се изграждат с усилени темпове се увери лично на място на 5 октомври кметът на общината Владимир Георгиев. В проверката си той бе придружаван от зам.-кмета Радослав Стойчев, директорката на дирекция “Териториално и селищно устройство” инж. Евелина Перфанова, от арх. Надежда Клинчева, главен архитект на общината, Пепа Георгиева, главен експерт “Култура”.
Присъстваха и представители на местни медии.
От името на фирмата-изпълнител – “Главболгарстрой”, общинските ръководители бяха запознати с хода на строителството от инж. Камен Пешов, инж. Симеон Пешов и инж. Борислав Апостолов. Сред участниците в своеобразната обиколка бе и кметицата на Белчин Венета Балабанова.
На хълма Св. Спас, на мястото на някогашна крепост, в изпълнение на спечеления проект се изграждат с бързи темпове крепостни стени и кули, както и православен храм. Специалисти поясниха, че се използват същите материали, както в древността.
Проектът за “реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк” е на обща стойност 5,5 млн. лв. Ще се издигнат три от шестте кули на крепостта и в тях ще има експозиции. Посетителите пък ще могат да стигат от селото до крепостта чрез малка въжена линия. Ще бъдат оформени и екопътеки.
Първата копка тук е направена на 28 юни. Работата трябва да приключи до ноември 2013 г.
Напреднала е и дейността по проекта за “реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на селищна пречиствателна станция за отпадни води на Белчин”. На повечето места вече са положени тръби и дори улиците са асфалтирани.
Нововъведенията ще подобрят значително бита на местните хора, ще допринесат за опазването на околната среда. Освен всичко друго така се създават условия за развитие на туризма и в този район от общината.

Надка Вардарова


Leave a Reply