Новини, Образование

Центрове за творческо обучение в училище

В ПГ „Константин Фотинов“ и ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ да се формират центрове за творческо обучение – т. нар. стем центрове, предвиждат проекти. Самите проекти са в голямата категория за финансиране от Министерството на образованието и науката, където „таванът“ е 300 хил. лв.
Проектът на гимназия „К. Фотинов“ е на стойност 250 хил. лв. Планира се изграждането на Център за технология и мултимедиен творчески център. Интегрирането на работата по различни дисциплини ще бъде насочено към решаването на практически задачи. За тази цел ще бъдат обединени няколко помещения и в тях ще се създадат различни зони. Стремежът е да се издаде и пътеводител за природата, здравето, културата и туризма в Самоков и района. Ще бъде създаден и уебсайт.
В бъдещия център в ОУ „Митр. Авкс. Велешки“ също ще бъдат оформени няколко зони – творчески кът, виртуална лаборатория, за съвместна работа по различни учебни предмети, за социални контакти. За усъвършенстване на знанията ще се разчита и на опити и експерименти. Проектът е на стойност 230 хил. лв., като 10 % от сумата ще бъдат осигурени от собствени средства на учебното заведение. Разработката е одобрена и предстои за бъдещия център да се преустроят помещения на два етажа в източната част на учебната сграда с обща площ от 185 кв. м.
Известно е, че общо до 50 училищни разработки ще бъдат одобрени за финансиране. Инициативите на двете наши учебни заведения са в изпълнение на програмата на просветното ведомство за изграждане на творчески центрове и кътове в училищата в страната.

Leave a Reply