Новини, Шарен свят

Център за почасови услуги се създава

В Самоков предстои да бъде изграден Център за предоставяне на почасови услуги. Начинанието е по спечелен проект на Общината на стойност около 500 хил. лв.
Услугите ще се предоставят на възрастни хора и лица с увреждания. Офисът на центъра ще бъде в обновената сграда на бившия ресторант „Кутна хора“ в кв. „Възраждане”. Ще бъдат назначени управител, медицински специалист и социален работник. Предвижда се да бъдат наети 35 лични асистенти и 20 домашни помощници. Те ще оказват помощ на възрастните и инвалидите, ще почистват домовете им, ще извършват и други услуги. Така от една страна ще се подпомогнат нуждаещи се от подкрепа хора, а от друга ще се осигури заетост на безработни.
Проектът ще се осъществява в продължение на 1 година и 9 месеца. Финансирането се осигурява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Leave a Reply