Новини, Политика

Център за услуги откриха в сградата на Общината

От четвъртък, 19 януари, на партера в сградата на Общината започна работа Общински център за услуги. Благодарение на внедрения нов програмен продукт тук са изнесени две гишета за местни данъци и такси, едно гише за справки за задълженията, две каси и четири гишета за деловодство, прием и издаване на документи.
Стремежът на нововъведението, както сподели кметът Владимир Георгиев, е да се осигури по-бързо и по-качествено обслужване на гражданите. На едно място вече може да се подаде молба, да се направят оценки и необходимите справки и да се заплати за съответната услуга. Освен всичко друго заплащането на данъци и такси вече ще може да се извършва и с карти.

Leave a Reply