Чакъровите празници и фестивали в Говедарци и Радуил – част от културно наследство на Европа

Три от шестте големи културни прояви, с които Община Самоков кандидатства за участие в Европейската година на културното наследство, са оценени като много важни събития и са включени в Националния календар на събитията на Европейската година на културното наследство. По времето на тези изяви ще може да се използва логото на Европейската година за културно наследство на всички печатни материали.
Известно е, че в началото на тази година Общината кандидатства за националния календар с шест големи местни културни събития. На 12 юли бе получено потвърждение, че Чакъровите тържества, фолклорният фестивал „Дар от природата” в Говедарци и „Бобфест”-ът в Радуил са одобрени и включени в календара от събития, посветени на Европейската година на културното наследство.Така общината ни става част от поредица от единствени по рода си прояви за честване на богатото и разнообразно културно наследство на Стария континент.
Целта на Европейската година на културното наследство е да се насърчат повече хора да откриват и да изучават културното наследството на нашия континент, както и да се засили чувството на принадлежност на неговите жители към общото европейско семейство.
През 2018 г. акцентите са върху стойността на културното наследство за обществото, приноса му за икономиката и неговата роля в европейската културна дипломация.
Европейската година на културното наследство включва хиляди прояви на европейско, национално, регионално и местно равнище. България и нашата община ще заемат в този своеобразен списък своето достойно място.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*