Новини, Политика, Шарен свят

Част от Профсъюзния дом – на тезгяха

Обособена част от бившия профсъюзен дом в Самоков ще бъде предложена за продажба от Общината. Обектът е включен в общинския план за приватизация за тази година.
Същевременно от списъка бяха извадени други обекти: магазин в жилищен блок “Слатина”, млекопункт в Широки дол, сгради и парцели в Ново село и Гуцал.
Планът за приватизация на общо десет обекта бе представен на сесията на Общинския съвет на 17 февруари от директорката на дирекция в Общината инж. Бранимира Бодурова.
Стана ясно, че приходите от приватизираните обекти ще бъдат използвани главно за инвестиционни цели. Стремежът от една страна е съответните обекти да си намерят стопани, а от друга – да се получат приходи в местната хазна и да се разкрият нови работни места.
На заседанието бе отчетено и изпълнението на общинския план за приватизация за миналата година. През периода няма приватизирани обекти. Това се обяснява с тяхната неатрактивност и с повсеместната социално-икономическа криза и настъпило обедняване.

Leave a Reply