Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ подменя електромери в Самоков, Белчин, Райово и Рельово

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

За периода 09-13.06.2014 /08:00 – 16:00 ч/ – Райово – Самоков Местност Дългата Поляна Местност Мечката
За периода 09-13.06.2014 /08:00 – 16:00 ч/ – с.Рельово
За периода 09-13.06.2014 /08:15 – 16:00 ч/ – с. Белчин – Георги Димитров Иван Вазов Христо Ботев Юрий Гагарин
За периода 09-13.06.2014 /08:15 – 16:00 ч/ – гр. Самоков Местност Язовир Искър Ловно Стопанство
На 09.06.2014 /08:00 – 16:00 ч/ – гр. Самоков – Бистрица Бяла
На 10.06.2014 /08:15 – 15:45 ч/ – гр. Самоков – Георги Бенковски Захари Зограф
На 11.06.2014 /08:15 – 16:00 ч/ – гр. Самоков – Захари Зограф Захари Хаджигюров
На 12.06.2014 /08:15 – 16:00 ч/ – гр. Самоков – Кирил и Методи Климент
На 13.06.2014 /08:15 – 16:00 ч/ – гр. Самоков – Манастирска

Leave a Reply