Новини, Шарен свят

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на тока в Самоков, Мала църква и Широки дол

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

За периода 30.03.-03.04.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ – с. Мала Църква. /в началото на селото посока Центъра/.
За периода 30.03.-03.04.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Самоков Курорт Боровец: бл. Вила, Поч. база, Почивен дом, Пречиствателна ст/я
За периода 30.03.-03.04.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Самоков България: 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, № 91а; Връх Вихрен: 1, 2, 4; Константин Фотинов: 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Крали Марко: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов: 9; Македония: 1, 2, 3, 4, 5; Местност Ридо: бл. Ресторант; Подридна: 102, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 90а, 92, 93, 94, 96, 98; Слави Генев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Търговска: 1, 3; Черно Море: 1, 1 А, 2, 3, 4, 5, 7, 8
На 30.03.2015 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Широки Дол 15-та: 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 5, 7; 16-та: 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9, бл. СТРОЕЖ; 18-та: 1, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 30, 5, 7, 8, 9; 1-ва: 80, 87, 89, 91, 93; 20-та: 2; 23-та: 1, 10, 15, 18, 18А, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 26-та: 1, 10, 13, 3, 8; 27-ма: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 28-ма: 14, 2, 6, 8; 29-та: 10, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 25, 6, 7, 8, 9; 30-та: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 31-ва: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 3, 6, 7, 8, 9; 32-ра: 1, 3, 4, 5, 6, 8; 33-та: 10, 12, 14, 16, 2, 4
На 01.04.2015 г. /08:45 – 12:00 ч./ – Самоков Еленин Връх: 2, 4, 6, 8; Орлови Скали: 1, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Самоково: бл. 11, 25, 26, 27, 39, 6; Цар Симеон: 44, 48, 50, 52, 60, бл. Цех За Пици; Цареви Кладенци: 10, 12, 2, 4, 6, 8; Ястребец: 5
На 01.04.2015 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Самоков Верила: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Елин Пелин: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Зограф: 108, 61; Коста Вальов: 20; Мальовица: 1; Мусала: 1, 13; Пейо Яворов: 18, 19; Пенчо Славейков: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Рила Планина: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39; Рилски Езера: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, № 3; Сини Вир: 1; Скакавец: 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61; Соколец: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Христо Ботев: 1, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски: 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 86; Цар Борис III: 125, 127, 127А, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 148, 158, 162, бл. магазин; Шумнатица: 20, 21

Leave a Reply