Новини

ЧЕЗ предупреждава

За периода 12-16.12.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Самоков
За периода 12-16.12.2011 г. /09.00-15.00 ч./ – в.з. „Щъркелово гнездо“ – МТП “Мало равнище 1”
За периода 13-14.12.2011 г. /09.00-15.00 ч./ – в.з. „Ренов дол“ – МТП “Ренов дол – Чешмата”
На 14.12.2011 г. /09.00-13.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “ДНА”
На 14.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Кенаро”
За периода 14-15.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Говедарци – трафопост “Културен дом”, трафопост “Ракиджилник”
На 15.12.2011 г. /11.00-12.00 ч./ – яз. Искър – трафопост “ВКР”
На 15.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Старопитал”
На 16.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Бели Искър – трафопост “Бусо”, трафопост “ДЗС”

Leave a Reply