Новини, Шарен свят

ЧЕЗ предупреждава

За периода 31 октомври–4 ноември 2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването

Община Самоков
За периода 1-04.11.2011 г. /9.00-15.00 ч./ – трафопост “Мало равнище 1”.
На 1.11.2011 г. /10.00-12.00 ч./ – гр. Самоков – трафопост “Килими”, изв. “Д”
На 2.11.2011 г. /9.00-9.15 ч. и 16.00-16.15 ч./ – трафопост “Рельово -1”, трафопост “ТКЗС” с. Рельово, трафопост “Партийна школа” Белчин Бани, трафопост “Белчин -1”, трафопост “Белчин -2”, трафопост “Белчин -3”, трафопост “Чипс” с. Белчин, трафопост “МТС”, с. Белчин, трафопост “ТКЗС” с. Белчин трафопост “Белчински ханове”, трафопост “Клисура”, с. Алино, с. Поповяне, с. Ковачевци, с. Ярлово; гр. Самоков – трафопост “Зарев”, с. Доспей, трафопост Доспей-1, трафопост Доспей-2, трафопост Доспей-3, с. Продановци – трафопост ТКЗС, трафопост “Лукойл”; с. Продановци – трафопост “Продановци -1”, трафопост “Продановци-2”; с. Райово трафопост “Райово-1”, трафопост “Райово-2”, трафопост “ТКЗС”; с. Райово, трафопост “Хмела”
За периода 1-2.11.2011 г. /9.00-16.00 ч./ – с. Рельово – трафопост “Рельово -2” /център/.
За периода 1-02.11.2011 г. /9.00-15.00 ч./ – трафопост “Софстрой”, трафопост “Гюлечица”, трафопост “ Буката”, к.к. „Мальовица“, трафопост “Дъ Рейс”, трафопост “Глобул”, Мальовица трафопост “Хижа Мальовица”.
За периода 02-03.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ – с. Говедарци – трафопост “Културен дом”, трафопост “Ракиджилник”.
За периода 3-4.11.2011 г. /9.00-16.00 ч./ – с. Белчин – трафопост “Белчин-2” /Училище/.
За периода 3-4.11.2011 г. /9.00-15.00 ч./ – трафопост “Почивни станции”, с. Бели искър, трафопост “Трети прозорец”, трафопост “Язовир Бели Искър”, трафопост “ връх Мусала”, трафопост “Тунела”.
На 4.11.2011 г. /9.00-16.00 ч./ – с. Бели Искър – трафопост “Бусо”, трафопост “ДЗС”

Leave a Reply