ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Белчин, Говедарци, Бели Искър…

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 07 – 11 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 08.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 10:00 – 15:30 ч./ –  Алино: П-Л II, Пл. №160, Кв. 48, УПИ I-345, Кв. 18

На 08.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./; на 09.08.2017 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бели Искър: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, П-Л V, УПИ IV Кв. 20

На 08.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч./ –  Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI. Кв. 5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, с. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 до Крепост Цари Мали град, УПИ І-470, 471 Кв. 38А, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 08.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани: П-Л V Кв, 21

На 10.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./; на 11.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Говедарци: 15285. 11. 41, 15285. 4. 374, 15285. 9. 539, Александър Стамболийски, Байкал, Бисер, Бори Мечо, Борис Хаджисотиров, Братя Чакрини, Бреза, Буря, Васил Коларов, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Девети септември, Деветнадесета, Десета, Димитър Милушев, Доспей Махала, Дружба, Единадесета, Здравец, Златибор, Иглика, Искър, Канарче, Кирил и Методий, Кокиче, Крум Шуманов, Лакатица, Любчо Баръмов, М. Костова, Мальовица, Мечит, Мир, Октомври, Орловец, Осемнадесета, Осма, Отец Паисий, П-Л ХII-486, Кв. 11, Петнадесета, ПИ 15285. 10. 114, Пионерска, Победа, Почивни Домове, Преспа, Първа, Първи май, Ракета, Рилска Малина, Роза, Свобода, Седемнадесета, Славянска, Снежанка, Спортна, Стк Мальовица, Сълзица, Тринадесета, Труд, Христо Ботев, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета, Юрий Гагарин, Ягода

На 10.08.2017 г. /09:30 – 15:30 ч./; на 11.08.2017 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Говедарци: Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Бреза, Буря, Васил Коларов, Георги Димитров, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Доспей Махала, Дружба, Единадесета, Златибор, Искър, Кокиче, Любчо Баръмов, Мир, Осемнадесета, Отец Паисий, П-Л ХII-486, Кв. 11, Петнадесета, Пионерска, Победа, Преспа, Роза, Седемнадесета, Славянска, Спортна, Сълзица, Труд, Христо Ботев, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета, Юрий Гагарин, Ягода

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горни Окол: 128, Кв. 16, IX-302, Kw. 41, XXIII, Кв. 2, М. Щъркелово гнездо, Парцел VI–43 Кв. 5

На 09.08.2017 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Горни Окол: М. Щъркелово гнездо

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долни Окол: П-Л 150 Кв. 19, УПИ VI-162, Кв. 20

На 07.08.2017 г. /08:45 – 09:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Долни Пасарел: 22472. 7449. 174

На 07.08.2017 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./; на 09.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Драгушиново

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков: М-ст Лавандула, Общ. Самоков

На 08.08.2017 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ковачевци, Общ. Самоков: 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 3-та, 30-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 52-ра, 53-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Бктп Градина – Ковачевци

На 08.08.2017 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 10:00 – 15:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II, Кв. 58

На 10.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./; на 11.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Маджаре: УПИ XI Кв. 16

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква: с. Мала Църква, Община Самоков

На 10.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./; на 11.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Мала Църква: с. Мала Църква, Община Самоков, УПИ VI, Кв. 30 /Пи 46276. 5. 429/

На 08.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 10:00 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./; на 09.08.2017 г. /09:15 – 10:15 ч.; 10:15 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мала Църква

На 10.08.2017 г. /08:00 – 15:15 ч./ –  Марица: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 9-та, Георги Димитров, Илия Захов, Никола Тотев, Сотир Иванов, Стоимен Захов

На 07.08.2017 г. /08:45 – 09:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ново село, Общ. Самоков

На 07.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./; на 08.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 10:00 – 15:30 ч./; За периода 09-11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ Поповяне: ПИ 000368

На 08.08.2017 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч./ –  Рельово: №000527, Извън регулация, УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков: Авксенти Велешки, България, Васил Стоин, Дим. Смрикаров, Захари Хаджигюров, Иван Шишман, Крали Марко, Любен Каравелов, Отец Паисий, Преслав, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, ул. Софийско шосе 15, УПИ 65231. 911. 36

На 09.08.2017 г. /08:45 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Бор, Бреза, Велико Търново, Генади Шигорин, Генерал Гурко, Генерал Раздишевски, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Граф Игнатиев, Грънчар, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Зорница, Иван Доспевски, Иречек, Искър, Ихтиманско шосе, Княз Дондуков, Кокиче, Латинка, Леон Крудов, Люляк, Македония, Марица, Мечит, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Неофит Бозвели, Никола Корчев, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Осогово, Плана планина, Проф. Васил Захариев, Рилски Скиор, Ружа, Софийско шосе, Странджа, Тинтява, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Зографски, Христо Йовевич, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Шипка, Явор

На 09.08.2017 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Самоков: Грънчар, Македония

На 08.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 10:45 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./; на 09.08.2017 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Курорт Боровец

На 07.08.2017 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: М. Катранджията, Имот 65231. 915. 100, Местност Шишманово, Местност Язовир Искър, Софийско шосе

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Самоков: Местност Дългата поляна, Местност Калковско Манастирче, Местност Лавандула, Местност Мало Равнище, Местност Мечката, Местност Пашо, Местност Ренов дол, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Местност Червената Земя, Местност Щъркелово гнездо, Местност Язовир Искър

На 09.08.2017 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Самоков: Местност Дългата поляна, Местност Мало Равнище, Местност Татарски Брод, Местност Щъркелово гнездо

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков: Местност Дългата поляна, Местност Мечката, Местност Татарски Брод

На 07.08.2017 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Самоков: Местност Язовир Искър

На 07.08.2017 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Шипочане

На 09.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Широки дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, Местност Татарски Брод

На 08.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 10:00 – 15:30 ч./ –  Ярлово: УПИ ХII-562, Кв. 55, 002159, Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова гора, М. Грамаге, ПИ 013001 Местност Св. Петка, ПИ №578, Стоп. Двор, УПИ XVI Пл. 260 Кв. 16

Можете да харесате

1 Comment

Add yours
  1. 1
    ИВАНОВ

    ТЕА ОТ ЧЕЗ НЯМАТ СРАМ НЯМА СЕДМИЦА БЕЗ СПИРАНЕ НА ТОКА!!! ДОКОГА, БЕ ГОСПОДА , ЩЕ НИ ЕБАВАТЕ!!!НЯМАТЕ ЛИ СРАМ БЕЗОЧЛИВЦИ!!! НЕ СТИГА ЧЕ ВИ ХРАНТУТИМ АМИ И НЯМА , НЯМА АМА ДЕН БЕЗ ДА ЦЪКНЕТЕ ТОКА!!!

+ Leave a Comment

*