Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Алино, Белчин, Доспей, Говедарци…

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 28 август – 01 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 31.08.2017 г. /09:30-12:30 ч./ –  Алино: П-Л ІІ, Пл. №160, Кв. 48, УПИ I-345, Кв. 18

На 28.08.2017 г. /08:45-10:00 ч.; 15:00-16:00 ч./; на 29.08.2017 г. /08:45-10:00 ч.; 15:00-16:00 ч./ –  Бели Искър: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, П-Л V, УПИ IV Кв. 20

На 31.08.2017 г. /09:30-12:30 ч./ –  Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI. Кв. 5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, с. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали град, УПИ І-470, 471 Кв. 38А, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 31.08.2017 г. /09:30-12:30 ч./ –  Белчински Бани: П-Л V Кв, 21

На 29.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./; на 30.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./ –  Говедарци: 15285. 11. 41, Втора, Георги Димитров, Двадесет и Четвърта, Доспей Махала, Искър, Крум Шуманов, Мальовица, Мечит, Октомври, Орловец, Първа, Снежанка, Христо Ботев

На 29.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./; на 30.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./ –  Доспей: 1-ва, 10-та, 11-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 24-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 30-та, 4-та, 5-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Площада

За периода 28.08.-01.09.2017 г. /09:00-16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

 Ковачевци, Общ. Самоков: 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 3-та, 30-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 52-ра, 53-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Бктп Градина – Ковачевци;  Мала Църква: с. Мала Църква, Община Самоков;  Самоков: Авксенти Велешки, България, Васил Стоин, Дим. Смрикаров, Захари Хаджигюров, Иван Шишман, Крали Марко, Любен Каравелов, Отец Паисий, Преслав, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, ул. Здравец, ул. Здравец, ул. Софийско шосе 15, УПИ 65231. 911. 36;  Самоков: Булаир, Иван Вазов, Искър, Местност Дългата поляна, Местност Мечката, Местност Татарски Брод, Никола Драмалиев, Оборище, Пашеница, Петър Попангелов, Сини Вир, Цар Борис III

На 31.08.2017 г. /09:30-12:30 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков: Извън регулация

На 31.08.2017 г. /09:30-12:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II, Кв. 58

На 28.08.2017 г. /08:45-10:00 ч.; 15:00-16:00 ч./; на 29.08.2017 г. /08:45-10:00 ч.; 15:00-16:00 ч./ –  Мала Църква

На 28.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./; на 29.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./; на 30.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./; на 31.08.2017 г. /09:00-16:00 ч.; 09:30-12:30 ч./; на 01.09.2017 г. /09:00-16:00 ч./ –  Поповяне: ПИ 000368

На 31.08.2017 г. /09:30-12:30 ч./ –  Рельово: №000527, Извън регулация, УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5

На 28.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./; на 29.08.2017 г. /09:00-16:00 ч./ –  Самоков: Гюрови градини

На 28.08.2017 г. /08:45-10:00 ч.; 15:00-16:00 ч./; на 29.08.2017 г. /08:45-10:00 ч.; 15:00-16:00 ч./ –  Самоков: Курорт Боровец

На 31.08.2017 г. /09:30-12:30 ч./ –  Ярлово: . УПИ ХІІ-562, Кв. 55, 002159, Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова гора, М. Грамаге, ПИ 013001 Местност Св. Петка, ПИ №578, Стоп. двор, УПИ XVI Пл. 260 Кв. 16

Leave a Reply