Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 04 – 08 декември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 04.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Бистрица, Бяла Поляна, Георги Бенковски, ЗаXари Зограф, ЗаXари Xаджигюров, Йордан Йовков, Кирил и Методи, Климент, Мальовица, Манастирска, Митрополитска, Никола Образописов, Отец Паисий, Рила Планина, Розова Долина, Скакавец, ул. Здравец, ул. Здравец, Xристо Смирненски, Xристо Смирненски, Цар Борис III;

На 04.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 05.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 06.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 07.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 08.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 3-та, 4-та, 49-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 54-та, 55-та, XVIII, Пп II, кв.58;

На 04.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 05.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 06.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 07.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 08.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: УПИ -I кв.65, УПИ VII- 82, кв.5;

На 04.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 06.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 07.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 08.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Латинка, Люляк, Ружа, Странджа, Тинтява, Xристо Максимов, Явор;

На 04.12.2017 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Самоков: Цар Борис III, Ястребец;

На 04.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Долни Пасарел: 22472.7449.174; Ново Село, Общ. Самоков; Самоков: М. Катранджията, Имот 65231.915.100, Местност Шишманово, Местност Язовир Искър, Софийско Шосе; Шипочане;

На 04.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   на 05.12.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Драгушиново;

На 05.12.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Злокучене, Общ. Самоков: М-Ст Лавандула , Общ.Самоков;

На 05.12.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Горни Окол: 128, кв.16, Ix-302, Kw.41, XXIII, кв.2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 кв.5;

На 05.12.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Долни Окол: П-Л 150 кв. 19, УПИ VІ-162, кв.20;

На 05.12.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Панчарево: ПИ000733, Яз.Искър, М.Коеджик; Самоков: Местност Дългата Поляна, Местност Калковско Манастирче, Местност Лавандула, Местност Мало Равнище, Местност Мечката, Местност Пашо, Местност Ренов Дол, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Местност Червената Земя, Местност Щъркелово Гнездо, Местност Язовир Искър; Широки Дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, Местност Татарски Брод;

На 05.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне;Самоков: Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Латинка, Люляк, Местност Лавандула, Местност Пашо, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Местност Язовир Искър, Ружа, Странджа, Тинтява, Xристо Максимов, Явор;

На 05.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 06.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 07.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./   на 08.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Йордан Йовков, Мальовица, ул. Здравец, ул. Здравец, Xристо Смирненски, Цар Борис III;

На 06.12.2017 г. /09:00 – 12:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Окол: ВодоXващане;

На 06.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино: П-Л Іі, Пл.№160, кв.48;

На 06.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   на 07.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Белчински Бани: П-Л V Кв, 21;

На 06.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Рельово: №000527, Извън Регулация, УПИ -I кв.65, УПИ VII- 82, кв.5;

На 06.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   на 07.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Алино: П-Л ІІ, Пл.№160, кв.48, УПИ I-345, кв.18; Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 до Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470, 471 кв.38а, Xристо Ботев, Юрий Гагарин; Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация; Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, ПП II, кв.58; Поповяне: ПИ 000368; Ярлово: .Упи XІІ-562, кв.55, 002159, Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М.Грамаге, ПИ 013001 Местност Св.Петка, ПИ №578, Стоп.Двор, УПИ XVI пл.260 кв.16;

На 06.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рельово: УПИ VІ-135, кв.10;

На 06.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   на 07.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Доспей: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 30-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Площада;

На 06.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   на 07.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Продановци, Общ. Самоков: 040171, 040187;

На 06.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   на 07.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Райово: 1-ви Май, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 4-та, 5-та, 6-та, 8-ма, 9-та, Краля, Лаго, Маро, П.Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе, XV кв.53;

На 07.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово: 1-ва, 15-та, 16-та, 17-та, 17-та, 18-та, 18-та, 19-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 27-ма, 28-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 42-ра, 45-та, 5-та, Борова Гора, ПИ 013001 Местност Св.Петка, Стоп.Двор, УПИ XVI Пл.260 кв.16;

На 07.12.2017 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Рельово: №000527, Извън Регулация, УПИ -I кв.65, УПИ VII- 82, кв.5, УПИ VІ-135, кв.10;

На 08.12.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово: 17-та, 18-та, 25-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 32-ра, 42-ра, ПИ 013001 Местност Св.Петка, Стоп.Двор;

Leave a Reply