Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Белчин, Марица, Рельово…

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 – 19 януари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горни Окол:  Ix-302, Kw.41, XXIII, Кв.2, Парцел VI–43 Кв.5;

 Злокучене, Общ. Самоков:  местност Лавандула , Общ.Самоков;

 Самоков:  Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Латинка, Люляк, Местност Дългата Поляна, Местност Лавандула, Местност Мечката, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Ружа, Странджа, Тинтява, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Максимов, Явор;

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:  УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Люляк, Марица, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 16.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 17.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 18.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 19.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Марица:  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 9-та, Георги Димитров, Илия Захов, Никола Тотев, Сотир Иванов, Стоимен Захов

На 16.01.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Мала Църква:  УПИ VI, Кв. 30 /ПИ 46276.5.429/

На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Белчин:  1-ва, 10-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, VI.Кв.5, Витоша, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Курорт Боровец, Латинка, Люляк, Ружа, Странджа, Тинтява, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Максимов, Явор

На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:  1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 2-ра, 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та

На 17.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Латинка, Люляк, Ружа, Странджа, Тинтява, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Максимов, Цар Борис III, Явор

Leave a Reply