Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Марица, Рельово и Ярлово

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 22 – 26 януари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 22.01.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: 65231.907.178, Абаджийска, Авксенти Велешки, Баба Неделя, Бачо Киро, Бор, България, Бяла Поляна, Васил Стоин, Витоша, Връх Вихрен, Връх Манчо, Възраждане, Генерал Велиаминов, Генерал Раздишевски, Георги Бенковски, Георги Сава Раковски, Граф Игнатиев, Дим. Смрикаров, Димитър Димов, Димитър Талев, Димчо Дебелянов, Елица, Житна Чаршия, Захари Зограф, Захари Райнов, Захари Хаджигюров, Иван Доспевски, Иван Йончев, Иван Шишман, Иглика, Имот 65231.916, Искър, Ихтиманско Шосе, Калково, Климент, Константин Фотинов, Крали Марко, Леон Крудов, Луковица, Любен Каравелов, Макгахан, Македония, Манастирска, местност Ридо, Момина Сълза, Мургаш, Мусала, Незабравка, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Никола Корчев, Никола Образописов, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Отец Паисий, Пирин, Подридна, Преслав, Преспа, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Рилски Скиор, Рупите, Сан Стефано, Сем. Калинкови, Ситняково, Слави Генев, Софийско Шосе, Спартак, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Тридесети Декември, Търговска, УПИ 65231.906.319, УПИ 65231.911.36, Хаджи Димитър, Хан Кубрат, Хр.Захариев, Христо Зографски, Христо Йовевич, Христо Йончев, Христо Максимов, Цар Борис III, Черни Връх, Черно Море, Шейново, Шипка

На 22.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 23.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 24.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 25.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 26.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: УПИ -I кв.65, УПИ VII- 82, кв.5; Самоков: Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Латинка, Люляк, Ружа, Странджа, Тинтява, ул.  Здравец, ул.  Здравец, Христо Максимов, Явор;

 Яз. Искър: М. Искърско Ханче;

На 23.01.2018 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Самоков: Граф Игнатиев, Захари Зограф, Макгахан, Проф. Васил Захариев, Рилски Скиор, Търговска;

На 23.01.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: Абаджийска, Генерал Велиаминов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Елица, Житна Чаршия, Искър, Незабравка, Търговска, УПИ 65231.906.319, Хр.Захариев, Шейново;

На 24.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Марица: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 9-та, Георги Димитров, Илия Захов, Никола Тотев, Сотир Иванов, Стоимен Захов;

На 24.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 25.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 26.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово: 17-та, 18-та, 25-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 32-ра, 42-ра, ПИ 013001 местност Св.Петка, Стоп.Двор;

На 24.01.2018 г. /09:15 – 12:30 ч./ –  Самоков: Генерал Гурко, Граф Игнатиев, Княз Дондуков, Мечит, Неофит Бозвели, Проф. Васил Захариев, Рилски Скиор, Христо Зографски, Христо Максимов, Христо Семерджиев;

На 24.01.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина;

На 25.01.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Самоков: Абаджийска, Генерал Велиаминов, Житна Чаршия, Искър, Търговска, Хр.Захариев;

Leave a Reply