Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Бели Искър, Драгушиново, Злокучане…

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 януари – 02 февруари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 29.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 30.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 31.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 01.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 02.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Марица: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 9-та, Георги Димитров, Илия Захов, Никола Тотев, Сотир Иванов, Стоимен Захов

На 29.01.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Самоков: Грънчар, Софийско Шосе

На 29.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 31.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 02.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рельово: УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 29.01.2018 г. /10:30 – 12:30 ч.; 10:30 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Драгушиново

На 29.01.2018 г. /10:30 – 12:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Горни Окол: 128,Кв.16, IX-302, Kw.41, XXIII, Кв.2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв.5

На 29.01.2018 г. /10:30 – 12:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Долни Окол: П-Л 150 Кв. 19, УПИ Vі-162, Кв.20

На 29.01.2018 г. /10:30 – 12:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Злокучене, Общ. Самоков: М-Ст Лавандула , Общ.Самоков

На 29.01.2018 г. /10:30 – 12:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Панчарево: ПИ000733,Яз.Искър,М.Коеджик

На 29.01.2018 г. /10:30 – 12:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Самоков: местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър

На 29.01.2018 г. /10:30 – 12:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Широки Дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, местност Татарски Брод

На 29.01.2018 г. /10:30 – 16:00 ч./ – Самоков: местност Червената Земя

На 30.01.2018 г. /14:30 – 15:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Самоков: ул. Цар Борис III ТП Бистрица, 65231.906.282, Абаджийска, Александрова, Ангел Кънчев, Асен Карастоянов, Баба Фота, Белмекен, Бистрица, Братя Миладинови, Бузлуджа, Булаир, Бяла Поляна, Васил Левски, Верила, Генерал Велиаминов, Генерал Скобелев, Георги Бенковски, Двадесет и Девети Декември, Дунав, Елин Пелин, Житна Чаршия, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Иван Вазов, Иван Йончев, Искър, Йордан Йовков, Кирил и Методи, Климент, Константин Фотинов, Коста Вальов, Луковица, Македония, Мальовица, Манастирска, Мано Филипов, Митрополитска, Мусала, Наум Хаджимладенов, Неофит Рилски, Никола Драмалиев, Никола Карастоянов, Никола Образописов, Оборище, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Пашеница, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Петър Берон, Петър Попангелов, ПИ 65231.908.409, Пирин, Рила Планина, Рилски Езера, Розова Долина, Сини Вир, Скакавец, Соколец, Софроний Врачански, Търговска, УПИ 65231.914.240, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Борис III, Цар Симеон, Център За Настаняване От Семеен Тип, Чакър Войвода, Шумнатица, Ястребец

На 30.01.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Самоков: Братя Миладинови, Дунав, Македония, Цар Симеон, Ястребец

На 01.02.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Бели Искър: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма

Leave a Reply