Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Широки дол, Злокучане, Рельово…

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 – 16 февруари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 12.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 3-та, 4-та, 49-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 54-та, 55-та, XVIII, ПП II, Кв. 58

На 12.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: УПИ -I кв. 65, УПИ VII- 82, кв. 5

На 12.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Бреза, Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Раздишевски, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Здравец, Зорница, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Кокиче, Латинка, Люляк, Люляк, Марица, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Ружа, Странджа, Тинтява, Тракия, ул. Здравец, ул. Здравец, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Явор

На 13.02.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Самоков: Преспа, Самоково

На 14.02.2018 г. /09:15 – 11:00 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Самоков: 65231. 907. 178, Абаджийска, Авксенти Велешки, Баба Неделя, Бачо Киро, Бор, България, Бяла Поляна, Васил Стоин, Витоша, Връх Вихрен, Връх Манчо, Възраждане, Генерал Велиаминов, Генерал Раздишевски, Георги Бенковски, Георги Сава Раковски, Граф Игнатиев, Дим. Смрикаров, Димитър Димов, Димитър Талев, Димчо Дебелянов, Елица, Житна Чаршия, Захари Зограф, Захари Райнов, Захари Хаджигюров, Иван Доспевски, Иван Йончев, Иван Шишман, Иглика, Имот 65231. 916, Искър, Ихтиманско Шосе, Калково, Климент, Константин Фотинов, Крали Марко, Леон Крудов, Луковица, Любен Каравелов, Макгахан, Македония, Манастирска, местност Ридо, Момина Сълза, Мургаш, Мусала, Незабравка, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Никола Корчев, Никола Образописов, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Отец Паисий, Пирин, Подридна, Преслав, Преспа, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Рилски Скиор, Рупите, Сан Стефано, Сем. Калинкови, Ситняково, Слави Генев, Софийско Шосе, Спартак, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Тридесети Декември, Търговска, УПИ 65231. 906. 319, УПИ 65231. 911. 36, Хаджи Димитър, Хан Кубрат, Хр. Захариев, Христо Зографски, Христо Йовевич, Христо Йончев, Христо Максимов, Цар Борис III, Черни Връх, Черно Море, Шейново, Шипка

На 14.02.2018 г. /09:15 – 14:30 ч./ –  Самоков: Абаджийска, Генерал Велиаминов, Житна Чаршия, Искър, Търговска, Хр. Захариев

На 15.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово: 17-та, 18-та, 25-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 32-ра, 42-ра, ПИ 013001 местност Св. Петка, Стоп. Двор

На 15.02.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Бели Искър: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма

На 15.02.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ –  Самоков: Авксенти Велешки, Баба Неделя, Дим. Смрикаров, Димитър Талев, Иван Йончев, Константин Фотинов, Манастирска, Отец Паисий, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Христо Йончев, Цар Борис III

На 16.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Горни Окол: 128, Кв. 16, IX-302, Kw. 41, XxIII, кв. 2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 кв. 5

На 16.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Драгушиново

На 16.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков: местност Лавандула, Общ. Самоков

На 16.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Панчарево: ПИ000733, Яз. Искър, М. Коеджик

На 16.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Самоков: местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър

На 16.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Широки Дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, местност Татарски Брод

На 16.02.2018 г. /09:30 – 14:30 ч./ –  Горни Окол: 128, Кв. 16, IX-302, Kw. 41, XXIII, кв. 2, Парцел VI–43 кв. 5

На 16.02.2018 г. /09:30 – 14:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Долни Окол: П-Л 150 кв. 19, УПИ VІ-162, кв. 20

Leave a Reply