Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Рельово, Поповяне и Ярлово

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 05 април 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 02.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Иван Йончев, Кокиче, Константин Фотинов, Латинка, Люляк, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Преспа, Ружа, Самоково, Софроний Врачански, Странджа, Тинтява, ул. Здравец, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Максимов, Цар Борис III, Явор

На 02.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне

На 02.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:  УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 02.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Абаджийска, Велико Търново, Генерал Велиаминов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Житна Чаршия, Здравец, Иван Доспевски, Искър, Ихтиманско Шосе, Люляк, Марица, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Тракия, Търговска, Хан Омуртаг, Хр.Захариев, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 02.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово:  17-та, 18-та, 25-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 32-ра, 42-ра, ПИ 013001 местност Св.Петка, Стоп.Двор

На 02.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 03.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 05.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Самоков:  Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 02.04.2018 г. /10:00 – 12:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   За периода 03-05.04.2018 г. /09:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 05.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Самоков:  Гр. Самоков, ул. Рилска Малина Тп Гсм, Любомир Чакалов, Македония, Преспа, Рилска Малина, Ястребец

На 03.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Иван Йончев, Кокиче, Константин Фотинов, Латинка, Люляк, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Преспа, Ружа, Самоково, Софроний Врачански, Странджа, Тинтява, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Максимов, Цар Борис III, Явор

На 04.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Иван Йончев, Кокиче, Константин Фотинов, Латинка, Люляк, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Ружа, Софроний Врачански, Странджа, Тинтява, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Максимов, Цар Борис Iii, Явор

Leave a Reply