ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 юни – 22 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 18.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 22.06.2018 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Доспей

На 18.06.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 22.06.2018 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Самоков:  Преспа

На 18.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино:  П-Л ІІ, Пл. №160, Кв. 48

На 18.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:  УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5

На 18.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Княз Дондуков, Мечит, Митр.  Доситей Самоковски, Незабравка, Неофит Бозвели, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина, Проф.  Васил Захариев, Рилски Скиор, Ул.  Здравец, Христо Зографски, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 18.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:  местност Татарски Брод

На 18.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Люляк, Марица, местност Татарски Брод, местност Червената Земя, Николай Николаевич, Проф.  Васил Захариев, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 20.06.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Долни Пасарел:  22472. 7449. 174

На 20.06.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Драгушиново

На 20.06.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Ихтиман:  местност Ушите

На 20.06.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Ново Село, Общ.  Самоков

На 20.06.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Грънчар, М.  Катранджията, Имот 65231. 915. 100, местност Шишманово, местност Язовир Искър, Софийско Шосе

На 20.06.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Шипочане

На 21.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Курорт Боровец, Люляк, Марица, местност Татарски Брод, местност Червената Земя, Николай Николаевич, Проф.  Васил Захариев, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 22.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Говедарци:  Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Бреза, Георги Димитров, Дванадесета, Доспей махала , Златибор, Искър, Петнадесета, Сълзица, Христо Ботев, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета, Юрий Гагарин

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*