Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 – 29 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 25.06.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Марица:   1-ва, 10-та, 11-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Ал.Стамболийски, Васил Коларов, Васил Стойчев, Георги Димитров, Илия Захов, Сотир Иванов, Тодор Янакиев;

На 25.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 11:00 – 12:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Алино:   П-Л ІІ, Пл.№160, Кв.48, УПИ I-345, Кв.18;  Белчин:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин;  Белчински Бани:   П-Л V Кв,21;  Клисура, Общ. Самоков:   Извън Регурация;  Ковачевци, Общ. Самоков:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II,Кв.58;  Поповяне:   ПИ 000368;  Рельово:   №000527, извън регулация, УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5;  Ярлово:  УПИ ХІІ-562,  Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М.Грамаге, ПИ 013001 местност Св.Петка, ПИ №578, Стоп.Двор, УПИ XVI Пл.260 Кв.16;

На 25.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Доспей:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 30-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Площада;

На 25.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Продановци, Общ. Самоков:   040171,040187;

На 25.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Райово:   1-ви Май, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 4-та, 5-та, 6-та, 8-ма, 9-та, Краля, Лаго, Маро, П.Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе, ХV  Кв.53;

На 25.06.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Рельово:   УПИ VІ-135,Кв.10;

На 25.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино:   П-Л ІІ, Пл.№160, Кв.48;  Белчин:   10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Иван Вазов, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев;  Горни Окол:   М. Щъркелово Гнездо;  Ново Село, Общ. Самоков;  Поповяне;  Рельово:   УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5;  Самоков:   Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина, Ул. Здравец;  Самоков:   Бистрица, Бяла Поляна, Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Бенковски, Георги Сава Раковски, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Кирил и Методи, Климент, Люляк, Манастирска, Марица, местност Дългата Поляна, местност Мало Равнище, местност Татарски Брод, местност Татарски Брод, местност Щъркелово Гнездо, Митрополитска, Никола Образописов, Николай Николаевич, Отец Паисий, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Розова Долина, Скакавец, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Христо Смирненски;  Широки Дол:   местност Татарски Брод;

На 26.06.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Бели Искър:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, П-Л V, УПИ IV Кв. 20;

На 26.06.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Мала Църква;

На 26.06.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Самоков:   Курорт Боровец;

На 27.06.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Горни Окол:   128,Кв.16, Ix-302, Kw.41, XxIII, Кв.2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв.5;  Долни Окол:   П-Л 150 Кв. 19, УПИ Vі-162, Кв.20;  Драгушиново;  Панчарево:   Пи000733,Яз.Искър,М.Коеджик;  Самоков:   местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър;  Широки Дол:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, местност Татарски Брод;

На 27.06.2018 г. /09:45 – 15:00 ч./ –  Самоков:   местност Лавандула, местност Пашо, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Язовир Искър;

На 27.06.2018 г. /09:45 – 15:00 ч.; 09:45 – 11:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков:   М-Ст Лавандула , Общ.Самоков;

На 28.06.2018 г. /09:45 – 15:30 ч.; 09:45 – 11:00 ч.; 14:00 – 15:30 ч./ –  Бели Искър:   1-ва;

Leave a Reply