ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 09 – 13 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино:  П-Л Іі, Пл. №160, Кв. 48

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:  УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина, Ул. Здравец

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Бистрица, Бяла Поляна, Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Бенковски, Георги Сава Раковски, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Кирил и Методи, Климент, Люляк, Манастирска, Марица, Местност Ренов Дол, Местност Ренов Дол, Местност Червената Земя, Митрополитска, Никола Образописов, Николай Николаевич, Отец Паисий, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Розова Долина, Скакавец, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Христо Смирненски

На 09.07.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Самоков:  Ул. Здравец

На 09.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Алино:  П-Л Іі, Пл. №160, Кв. 48, УПИ I-345, Кв. 18

На 09.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Белчин:  1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI. Кв. 5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470, 471 Кв. 38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 09.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Белчински Бани:  П-Л V Кв, 21

На 09.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков:  Извън Регурация

На 09.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков:  1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II, Кв. 58

На 09.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Поповяне:  Пи 000368

На 09.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Рельово:  №000527, Извън Регулация, УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5

На 09.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ –  Ярлово:  . Упи Хіі-562,  Кв. 55, 002159, Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М. Грамаге, Пи 013001 Местност Св. Петка, Пи №578, Стоп. Двор, УПИ XVI Пл. 260 Кв. 16

На 09.07.2018 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Доспей:  1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 30-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Площада

На 09.07.2018 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Продановци, Общ. Самоков:  040171, 040187

На 09.07.2018 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Райово:  1-ви Май, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 4-та, 5-та, 6-та, 8-ма, 9-та, Краля, Лаго, Маро, П. Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе, ХV Кв. 53

На 09.07.2018 г. /10:15 – 11:15 ч./ –  Рельово:  УПИ Vі-135, Кв. 10

На 09.07.2018 г. /12:30 – 13:30 ч./ –  Самоков:  Авксенти Велешки, Арда, Асен Карастоянов, Баба Неделя, Бор, Бреза, България, Бяла Поляна, Васил Стоин, Велико Търново, Връх Вихрен, Връх Манчо, Възраждане, Генади Шигорин, Генерал Гурко, Генерал Раздишевски, Генерал Столетов, Георги Бенковски, Георги Сава Раковски, Граф Игнатиев, Грънчар, Дим. Смрикаров, Димитър Димов, Димитър Талев, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Елица, Захари Зограф, Захари Райнов, Захари Хаджигюров, Здравец, Зорница, Иван Доспевски, Иван Йончев, Иван Шишман, Иглика, Имот 65231. 916, Иречек, Искър, Ихтиманско Шосе, Калково, Климент, Княз Дондуков, Кокиче, Константин Фотинов, Крали Марко, Латинка, Леон Крудов, Луковица, Любен Каравелов, Люляк, Македония, Манастирска, Марица, Местност Ридо, Мечит, Митр. Доситей Самоковски, Момина Сълза, Мургаш, Мусала, Незабравка, Неофит Бозвели, Никола Корчев, Никола Образописов, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Осогово, Отец Паисий, Пирин, Плана Планина, Подридна, Преслав, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Рилски Скиор, Ружа, Сан Стефано, Слави Генев, Софийско Шосе, Спартак, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, Странджа, Тинтява, Тодор Пеев, Тракия, Тридесети Декември, Търговска, УПИ 65231. 911. 36, Хаджи Димитър, Хан Омуртаг, Христо Зографски, Христо Йовевич, Христо Йончев, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Цар Борис III, Черно Море, Шипка, Явор

На 09.07.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Авксенти Велешки, Баба Неделя, Дим. Смрикаров, Димитър Талев, Иван Йончев, Константин Фотинов, Манастирска, Отец Паисий, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Христо Йончев, Цар Борис III

На 09.07.2018 г. /12:45 – 14:00 ч./ –  Самоков:  65231. 907. 178, Абаджийска, Авксенти Велешки, Бачо Киро, България, Витоша, Генерал Велиаминов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Димчо Дебелянов, Елица, Житна Чаршия, Захари Зограф, Иван Доспевски, Искър, Макгахан, Македония, Незабравка, Неофит Рилски, Отец Паисий, Преспа, Проф. Васил Захариев, Рилски Скиор, Рупите, Сем. Калинкови, Ситняково, Софийско Шосе, Станислав Доспевски, Търговска, УПИ 65231. 906. 319, Хан Кубрат, Хр. Захариев, Христо Зографски, Христо Йовевич, Цар Борис III, Черни Връх, Шейново

На 09.07.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Македония, Отец Паисий, Цар Борис III

На 09.07.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  65231. 907. 178, Абаджийска, Авксенти Велешки, Авксенти Велешки, Арда, Асен Карастоянов, Баба Неделя, Бачо Киро, Бор, Бреза, България, България, Бяла Поляна, Васил Стоин, Велико Търново, Витоша, Връх Вихрен, Връх Манчо, Възраждане, Генади Шигорин, Генерал Велиаминов, Генерал Гурко, Генерал Раздишевски, Генерал Столетов, Георги Бенковски, Георги Сава Раковски, Граф Игнатиев, Граф Игнатиев, Грънчар, Дим. Смрикаров, Димитър Димов, Димитър Димов, Димитър Талев, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Елица, Елица, Житна Чаршия, Захари Зограф, Захари Зограф, Захари Райнов, Захари Хаджигюров, Здравец, Зорница, Иван Доспевски, Иван Доспевски, Иван Йончев, Иван Шишман, Иглика, Имот 65231. 916, Иречек, Искър, Искър, Ихтиманско Шосе, Калково, Климент, Княз Дондуков, Кокиче, Константин Фотинов, Крали Марко, Латинка, Леон Крудов, Луковица, Любен Каравелов, Люляк, Макгахан, Македония, Македония, Манастирска, Марица, Местност Ридо, Мечит, Митр. Доситей Самоковски, Момина Сълза, Мургаш, Мусала, Незабравка, Незабравка, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Никола Корчев, Никола Образописов, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Осогово, Отец Паисий, Отец Паисий, Пирин, Плана Планина, Подридна, Преслав, Преспа, Проф. Васил Захариев, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Рилски Скиор, Рилски Скиор, Ружа, Рупите, Сан Стефано, Сем. Калинкови, Ситняково, Слави Генев, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Спартак, Станислав Доспевски, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, Странджа, Тинтява, Тодор Пеев, Тракия, Тридесети Декември, Търговска, Търговска, УПИ 65231. 906. 319, УПИ 65231. 911. 36, Хаджи Димитър, Хан Кубрат, Хан Омуртаг, Хр. Захариев, Христо Зографски, Христо Зографски, Христо Йовевич, Христо Йовевич, Христо Йончев, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Цар Борис III, Цар Борис III, Черни Връх, Черно Море, Шейново, Шипка, Явор

На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Говедарци:  Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Бреза, Георги Димитров, Дванадесета, Доспей Махала, Златибор, Искър, Петнадесета, Сълзица, Христо Ботев, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета, Юрий Гагарин

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*