Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока на много места в Самоковско

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино:   П-Л Іі, Пл.№160, Кв.48

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:    УПИ -I Кв.65,  УПИ VII- 82, Кв.5

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Бистрица, Бяла Поляна, Георги Бенковски, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Кирил и Методи, Климент, Манастирска, Местност Мечката, Местност Ренов Дол, Местност Татарски Брод, Митрополитска, Никола ОбразоПИсов, Отец Паисий, Рила Планина, Розова Долина, Скакавец, Христо Смирненски

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Ул. Здравец

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 10:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 09:45 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков:   Извън Регурация

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Алино:   П-Л Іі, Пл.№160, Кв.48,  УПИ I-345, Кв.18

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Белчин:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков,  УПИ 100592 и  УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град,  УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Белчински Бани:   П-Л V Кв,21

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Доспей:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 30-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Площада

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II,Кв.58

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Поповяне:   ПИ 000368

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Продановци, Общ. Самоков:   040171,040187

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Райово:   1-ви Май, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 4-та, 5-та, 6-та, 8-ма, 9-та, Краля, Лаго, Маро, П.Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе, ХV  Кв.53

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Рельово:   №000527, извън регулация,  УПИ -I Кв.65,  УПИ VII- 82, Кв.5,  УПИ Vі-135,Кв.10

На 16.07.2018 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Ярлово:   . УПИ Хіі-562,  Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М.Грамаге, ПИ 013001 Местност Св.Петка, ПИ №578, Стоп.Двор,  УПИ XVI Пл.260 Кв.16

На 16.07.2018 г. /10:30 – 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:45 – 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Белчин

На 18.07.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков:   М-Ст Лавандула , Общ.Самоков

На 18.07.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Горни Окол:   128,Кв.16, Ix-302, Kw.41, XxIII, Кв.2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв.5

На 18.07.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Долни Окол:   П-Л 150 Кв. 19,  УПИ Vі-162, Кв.20

На 18.07.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Панчарево:   ПИ000733,Яз.Искър,М.Коеджик

На 18.07.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Калковско Манастирче, Местност Лавандула, Местност Мало Равнище, Местност Мечката, Местност Пашо, Местност Ренов Дол, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Местност Червената Земя, Местност Щъркелово Гнездо, Местност Язовир Искър

На 18.07.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, Местност Татарски Брод

На 18.07.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Драгушиново

На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Лавандула, Местност Пашо, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Местност Язовир Искър

На 19.07.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 15:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Бели Искър:   1-ва

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 09:45 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Венковец:    УПИ III-28 Кв. 4

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 09:45 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Живково, Общ. Ихтиман:   093360,М.Шабан Дере

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 09:45 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Ихтиман:   Местност Ушите

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 09:45 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Полянци

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Долни Пасарел:   22472.7449.174

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Ново Село, Общ. Самоков

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Грънчар, М. Катранджията, Имот 65231.915.100, Местност Шишманово, Местност Язовир Искър, Софийско Шосе

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Своде

На 19.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Шипочане

На 19.07.2018 г. /09:45 – 16:00 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Черньово:   V-68, Кв.24,  УПИ IV-146 Кв 17,  УПИ ХVі-6,Кв.1,  УПИ ХіV-105, Кв.16

Leave a Reply