Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 юли – 04 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино:   П-Л ІІ, Пл.№160, Кв.48

На 30.07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Алино:   П-Л ІІ, Пл.№160, Кв.48, УПИ I-345, Кв.18

На 30.07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белчин:   1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 15-Та, 16-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 286, 3-Та, 4-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 И УПИ 100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 30.07.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Белчин

На 30.07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани:   П-Л V Кв,21

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горни Окол:   М. Щъркелово Гнездо

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

На 30.07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков:   Извън Регурация

На 30.07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков:   1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 18-Та, 19-Та, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 24-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 37-Ма, 38-Ма, 39-Та, 4-Та, 40-Та, 41-Ва, 42-Ра, 43-Та, 44-Та, 45-Та, 46-Та, 47-Ма, 48-Ма, 49-Та, 5-Та, 50-Та, 51-Ва, 52-Ра, 53-Та, 54-Та, 55-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, XVIII, БК ТП Градина – Ковачевци, Пп II,Кв.58

На 30.07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне:   ПИ 000368

На 30.07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   №000527, Извън Регулация, УПИ -I Кв.65, УПИ VIi- 82, Кв.5

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   УПИ -I Кв.65, УПИ VIi- 82, Кв.5

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина, Ул. Здравец

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Люляк, Марица, Местност Дългата Поляна, Местност Мало Равнище, Местност Татарски Брод, Местност Татарски Брод, Местност Щъркелово Гнездо, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Шипочане

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:   Местност Татарски Брод

На 30.07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово:   .УПИ Хіі-562,  Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 37-Ма, 38-Ма, 39-Та, 4-Та, 42-Ра, 43-Та, 45-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Борова Гора, М.Грамаге, ПИ 013001 Местност Св.Петка, ПИ №578, Стоп.Двор, УПИ XVI Пл.260 Кв.16

Leave a Reply