Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 – 10 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 06.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Алино:   П-Л Іі, Пл.№160, Кв.48, У ПИ I-345, Кв.18

На 06.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков:   Извън Регурация

На 06.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белчин:   1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 15-Та, 16-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 286, 3-Та, 4-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. Xi, Кв. 57, Община Самоков, У ПИ 100592 И У ПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, У ПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 06.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани:   П-Л V Кв,21

На 06.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков:   1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 18-Та, 19-Та, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 24-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 37-Ма, 38-Ма, 39-Та, 4-Та, 40-Та, 41-Ва, 42-Ра, 43-Та, 44-Та, 45-Та, 46-Та, 47-Ма, 48-Ма, 49-Та, 5-Та, 50-Та, 51-Ва, 52-Ра, 53-Та, 54-Та, 55-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, XVIIi, Бктп Градина – Ковачевци, Пп Ii,Кв.58

На 06.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне:    ПИ 000368

На 06.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   №000527, Извън Регулация, У ПИ -I Кв.65, У ПИ VIi- 82, Кв.5

На 06.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово:   .У ПИ  XII-562,  Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 37-Ма, 38-Ма, 39-Та, 4-Та, 42-Ра, 43-Та, 45-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Борова Гора, М.Грамаге,  ПИ 013001 Местност Св.Петка,  ПИ №578, Стоп.Двор, У ПИ XVI Пл.260 Кв.16

На 06.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Белчин

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горни Окол:   М. Щъркелово Гнездо

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   У ПИ -I Кв.65, У ПИ VIi- 82, Кв.5

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Мало Равнище, Местност Татарски Брод, Местност Татарски Брод, Местност Щъркелово Гнездо

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:   Местност Татарски Брод

На 06.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Калковско Манастирче, Местност Лавандула, Местност Мало Равнище, Местност Мечката, Местност Пашо, Местност Ренов Дол, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Местност Червената Земя, Местност Щъркелово Гнездо, Местност Язовир Искър

На 06.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Горни Окол:   128,Кв.16, Ix-302, Kw.41, Xxiii, Кв.2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв.5

На 06.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Долни Окол:   П-Л 150 Кв. 19, У ПИ  VI-162, Кв.20

На 06.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Драгушиново

На 06.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков:   М-Ст Лавандула , Общ.Самоков

На 06.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Панчарево:    ПИ000733,Яз.Искър,М.Коеджик

На 06.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:   1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 24-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 9-Та, Местност Татарски Брод

На 06.08.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Мало Равнище, Местност Ренов Дол, Местност Щъркелово Гнездо, Местност Язовир Искър

На 08.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Калковско Манастирче, Местност Лавандула, Местност Мало Равнище, Местност Мало Равнище, Местност Мечката, Местност Пашо, Местност Ренов Дол, Местност Ренов Дол, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Местност Червената Земя, Местност Щъркелово Гнездо, Местност Щъркелово Гнездо, Местност Язовир Искър, Местност Язовир Искър

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Leave a Reply