ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август – 17 август 2018   г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 10:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 10:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 10:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков:   Извън Регурация

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Алино:   П-Л II, Пл.№160, Кв.48, УПИ I-345, Кв.18

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белчин:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. Xi, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 И УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани:   П-Л V Кв,21

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II,Кв.58

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне:   ПИ 000368

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   №000527, Извън Регулация, УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Мечката, Местност Татарски Брод, Местност Татарски Брод

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:   Местност Татарски Брод

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 13.08.2018   г. /10:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /10:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Белчин

На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Говедарци:   ПИ 15285.10.114, Почивни Домове

На 14.08.2018   г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Самоков:   Грънчар, Македония

На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Райово:   10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 23-та, 31-ва, 32-ра, 4-та, 9-та, Краля, Лаго, Маро, П.Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе

На 15.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   УПИ -I Кв.65, УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5, УПИ VII- 82, Кв.5

На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино:   П-Л II, Пл.№160, Кв.48

На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Белчин:   1-ва, 10-та, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI.Кв.5, Витоша, Иван Вазов, УПИ 100592 И УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 16.08.2018   г. /10:00 – 16:30 ч./   На 17.08.2018   г. /10:15 – 16:30 ч./ –  Бели Искър:   1-ва

На 13.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово:   .УПИ ХII-562,  Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М.Грамаге, ПИ 013001 Местност Св.Петка, ПИ №578, Стоп.Двор, УПИ XVI Пл.260 Кв.16

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*