Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20 – 24 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 20.08.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Алино:   П-Л Іі, Пл.№160, Кв.48, УПИ I-345, Кв.18

На 20.08.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 15:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 15:30 ч.; 08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 15:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 15:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков:   Извън Регурация

На 20.08.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белчин:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 20.08.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани:   П-Л V Кв,21

На 20.08.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II,Кв.58

На 20.08.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне:   ПИ 000368

На 20.08.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   №000527, извън регулация, УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 20.08.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово:   .Упи Хіі-562,  Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М.Грамаге, ПИ 013001 Местност Св.Петка, ПИ №578, Стоп.Двор, УПИ XVI Пл.260 Кв.16

На 20.08.2018 г. /08:15 – 15:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 – 15:30 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 – 15:30 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 15:30 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 – 15:30 ч./ –  Белчин

На 20.08.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Бели Искър:   1-ва

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Мечката, Местност Татарски Брод, Местност Татарски Брод

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:   Местност Татарски Брод

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:   УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Горни Окол:   М. Щъркелово Гнездо

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Мало Равнище, Местност Татарски Брод, Местност Щъркелово Гнездо

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./ –  Самоков:   Гр. Самоков, Ул. Рилска Малина ТП Гсм, Любомир Чакалов, Македония, Преспа, Рилска Малина, Ястребец

На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Самоков:   Местност Мало Равнище

На 22.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ярлово:   1-ва, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 45-та, 5-та, Борова Гора, УПИ XVI Пл.260 Кв.16

На 22.08.2018 г. /09:15 – 10:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Самоков:   Бор, България, Възраждане, Генерал Раздишевски, Георги Сава Раковски, Иван Доспевски, Имот 65231.916, Ихтиманско Шосе, Леон Крудов, Местност Ридо, Неофит Бозвели, Никола Корчев, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Проф. Васил Захариев, Спартак, Тридесети Декември, Хаджи Димитър, Христо Максимов, Шипка

На 22.08.2018 г. /09:15 – 15:30 ч./ –  Самоков:   Бор, България, Възраждане, Генерал Раздишевски, Леон Крудов, Никола Корчев, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Спартак, Тридесети Декември, Христо Максимов, Шипка

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Leave a Reply