Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 – 31 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: УПИ -I Кв. 65, УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5, УПИ VII- 82, Кв. 5

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: местност Дългата Поляна, местност Мечката, местност Татарски Брод, местност Татарски Брод

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол: местност Татарски Брод

На 27.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Драгушиново

На 27.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горни Окол: 128,Кв. 16, Ix-302, Kw. 41, XXIII, Кв. 2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв. 5

На 27.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Долни Окол: П-Л 150 Кв. 19, УПИ Vі-162, Кв. 20

На 27.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков: местност Лавандула , Общ. Самоков

На 27.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Панчарево: Пи000733,Яз. Искър,М. Коеджик

На 27.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър

На 27.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Широки Дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, местност Татарски Брод

На 27.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: местност Мало Равнище, местност Ренов Дол, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър

На 28.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: Курорт Боровец

На 28.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Долни Пасарел: 22472. 7449. 174

На 28.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Живково, Общ. Ихтиман: 093360,М. Шабан Дере

На 28.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Ихтиман: местност Ушите

На 28.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Ново Село, Общ. Самоков

На 28.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Самоков: Грънчар, М. Катранджията, Имот 65231. 915. 100, местност Шишманово, местност Язовир Искър, Софийско Шосе

На 28.08.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Шипочане

На 28.08.2018 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Самоков: местност Язовир Искър

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.