ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03 – 07 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Говедарци:  Александър Стамболийски, Бреза, Буря, Васил Коларов, Георги Димитров, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Доспей Махала, Дружба, Единадесета, Кокиче, Любчо Баръмов, Мир, Осемнадесета, Отец Паисий, П-Л Хіі-486, Кв.11, Пионерска, Победа, Преспа, Роза, Седемнадесета, Славянска, Спортна, Труд, Христо Ботев, Ягода

На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Горни Окол:  М. Щъркелово Гнездо

На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Злокучене, Общ. Самоков

На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рельово:  УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков:  местност Дългата Поляна, местност Дългата Поляна, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Татарски Брод, местност Татарски Брод, местност Татарски Брод, местност Щъркелово Гнездо

На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Широки Дол:  местност Татарски Брод

На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков:  Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 04.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Райово:  1-Ви Май, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 4-та, 5-та, 6-та, 8-ма, 9-та, Краля, Лаго, Маро, П.Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе, ХV Кв.53

На 04.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Продановци, Общ. Самоков:  040171, 040187

На 04.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Рельово:  УПИ Vі-135, Кв.10

На 04.09.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Продановци, Общ. Самоков

На 04.09.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./  На 05.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Доспей:  1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 30-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Площада

На 04.09.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Самоков:  България, Възраждане, Георги Сава Раковски, Иван Доспевски, Неофит Бозвели, Проф. Васил Захариев, Хаджи Димитър

На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков:  Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина, Преспа, Самоково

На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Злокучене, Общ. Самоков:  М-Ст Лавандула , Общ.Самоков

На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков:  Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, местност Лавандула, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 05.09.2018 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Самоков:  Гр. Самоков, Ул. Рилска Малина ТП Гсм, Любомир Чакалов, Македония, Преспа, Рилска Малина, Ястребец

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Можете да харесате