ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 15 септември2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 10.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 16:00 ч.; 07:45 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация

На 10.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино: П-Л Іі, Пл. №160, Кв. 48, УПИI-345, Кв. 18

На 10.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI. Кв. 5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв. 38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 10.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани: П-Л V Кв,21

На 10.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II,Кв. 58

На 10.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Поповяне:  ПИ 000368

На 10.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Рельово: №000527, извън регулация, УПИ -I Кв. 65, УПИVII- 82, Кв. 5

На 10.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Ярлово:. УПИ ХІІ-562,Кв. 55, 002159,Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М. Грамаге, ПИ 013001 местност Св. Петка, ПИ №578, Стоп. Двор, УПИ XVI Пл. 260 Кв. 16

На 10.09.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /07:45 – 16:00 ч./ –  Белчин

На 10.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Самоков: Гюрови Градини, К. К. Боровец, ПИ №65231. 919. 110, Пред Квл, К. К. Боровец, ПИ №65231. 919. 86, Пред Бчк, Курорт Боровец

На 10.09.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Самоков: Гюрови Градини, К. К. Боровец, ПИ №65231. 919. 110, Пред Квл, К. К. Боровец, ПИ №65231. 919. 86, Пред Бчк, Курорт Боровец, Курорт Боровец

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово:  УПИ -I Кв. 65, УПИVII- 82, Кв. 5

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  местност Дългата Поляна, местност Мечката, местност Татарски Брод, местност Татарски Брод

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:  местност Татарски Брод

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Бор, България, Възраждане, Генерал Гурко, Генерал Раздишевски, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Леон Крудов, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Никола Корчев, Николай Николаевич, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Осогово, Плана Планина, Спартак, Тридесети Декември, Христо Максимов, Шипка

На 12.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горни Окол: 128,Кв. 16, IX-302, Kw. 41, XXIII, Кв. 2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв. 5

На 12.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Долни Окол: П-Л 150 Кв. 19, УПИVІ-162, Кв. 20

На 12.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Драгушиново

На 12.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков:местност Лавандула , Общ. Самоков

На 12.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Панчарево: Пи000733,Яз. Искър,М. Коеджик

На 12.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Самоков:  местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър

На 12.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Широки Дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, местност Татарски Брод

На 12.09.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Самоков:  местност Мало Равнище, местност Ренов Дол, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър

На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино: П-Л ІІ, Пл. №160, Кв. 48

На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Бели Искър

На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Говедарци: 15285. 11. 41, Втора, Георги Димитров, Двадесет и Четвърта, Доспей Махала, Искър, Крум Шуманов, Мальовица, Мечит, Октомври, Орловец, Първа, Снежанка, Христо Ботев

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*