Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско за периода от 25 до 28 септември

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 – 30 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горни Окол: 128, Кв. 16, Ix-302, Kw. 41, XXIII, Кв. 2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв. 5

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Долни Окол: П-Л 150 Кв. 19, УПИ VІ-162, Кв. 20

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Драгушиново

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков: местност Лавандула , Общ. Самоков

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Панчарево: Пи000733, Яз. Искър, М. Коеджик

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Широки Дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, местност Татарски Брод

На 25.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Люляк, Марица, местност Мало Равнище, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Тракия, Ул. Здравец, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 25.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово: 17-та, 18-та, 25-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 32-ра, 42-ра, пи 013001 местност Св. Петка, Стоп. Двор

На 25.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 25.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков

На 25.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол: местност Татарски Брод

На 26.09.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Самоков: местност Мало Равнище, местност Ренов Дол, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър

На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Люляк, Марица, местност Татарски Брод, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Тракия, Ул. Здравец, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино: П-Л ІІ, Пл. №160, Кв. 48

На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани: П-Л V Кв, 21

На 27.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 52-ра, 53-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та

На 27.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Продановци, Общ. Самоков

На 27.09.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Самоков: Абаджийска, Генерал Велиаминов, Житна Чаршия, Искър, Търговска, Хр. Захариев

На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Братя Миладинови, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Дунав, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Македония, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина, Цар Симеон, Ястребец

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Leave a Reply