ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско за периода от 1 до 5 октомври

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 01 – 05 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Алино:   П-Л Іі, Пл.№160, Кв.48, УПИ I-345, Кв.18

На 01.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Драгушиново

На 01.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горни Окол:   128,Кв.16, Ix-302, Kw.41, XxIII, Кв.2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел Vi–43 Кв.5

На 01.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Долни Окол:   П-Л 150 Кв. 19, УПИ Vі-162, Кв.20

На 01.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков:   М-Ст Лавандула , Общ.Самоков

На 01.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Панчарево:   Пи000733,Яз.Искър,М.Коеджик

На 01.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Калковско Манастирче, Местност Лавандула, Местност Мало Равнище, Местност Мечката, Местност Пашо, Местност Ренов Дол, Местност Татарски Брод, Местност Циментово Кладенче, Местност Червената Земя, Местност Щъркелово Гнездо, Местност Язовир Искър

На 01.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /07:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-Ра, 20-та, 21-ва, 22-Ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-Ма, 28-Ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-Ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-Ма, 9-та, Местност Татарски Брод

На 01.10.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /07:45 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Местност Мало Равнище, Местност Ренов Дол, Местност Щъркелово Гнездо, Местност Язовир Искър

На 01.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Абаджийска, Генерал Велиаминов, Житна Чаршия, Искър, Местност Татарски Брод, Търговска, Хр.Захариев

На 01.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:   Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 01.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:   Местност Татарски Брод

 

На 02.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч./ –  Ихтиман:   Местност Ушите

На 02.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч./ –  Ново Село, Общ. Самоков

На 02.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч./ –  Самоков:   Грънчар, М. Катранджията, Имот 65231.915.100, Местност Шишманово, Местност Язовир Искър, Софийско Шосе

 

На 02.10.2018 г. /08:15 – 10:00 ч./ –  Шипочане

На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Говедарци:   15285.11.41, 15285.4.374, 15285.9.539, Александър Стамболийски, Байкал, Бисер, Бори Мечо, Борис Хаджисотиров, Братя Чакрини, Бреза, Буря, Васил Коларов, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Двадесет И Втора, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Девети Септември, Деветнадесета, Десета, Димитър Милушев, Доспей Махала, Дружба, Единадесета, Здравец, Златибор, Иглика, Искър, Канарче, Кирил И Методий, Кокиче, Крум Шуманов, Лакатица, Любчо Баръмов, М.Костова, Мальовица, Мечит, Мир, Октомври, Орловец, Осемнадесета, Осма, Отец Паисий, П-Л XII-486, Кв.11, Петнадесета, Пи 15285.10.114, Пионерска, Победа, Почивни Домове, Преспа, Първа, Първи Май, Ракета, Рилска Малина, Роза, Свобода, Седемнадесета, Славянска, Снежанка, Спортна, Стк Мальовица, Сълзица, Тринадесета, Труд, Христо Ботев, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета, Юрий Гагарин, Ягода

На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Маджаре:   УПИ Xi Кв.16

На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Мала Църква:   С. Мала Църква, Община Самоков, УПИ Vi, Кв. 30 /Пи 46276.5.429/

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Белчин:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-Ра, 20-та, 21-ва, 22-Ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-Ма, 8-Ма, 9-та, Vi.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. Xi, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 И УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Белчински Бани:   П-Л V Кв,21

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Клисура, Общ. Самоков:   Извън Регурация

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ковачевци, Общ. Самоков:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-Ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-Ма, 28-Ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-Ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-Ма, 38-Ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-Ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-Ма, 48-Ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-Ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-Ма, 8-Ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II,Кв.58

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Поповяне:   Пи 000368

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Рельово:   №000527, Извън Регулация, УПИ -I Кв.65, УПИ VII- 82, Кв.5

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ярлово:   .УПИ XII-562,  Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-Ра, 20-та, 21-ва, 22-Ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-Ма, 28-Ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-Ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-Ма, 38-Ма, 39-та, 4-та, 42-Ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-Ма, 8-Ма, 9-та, Борова Гора, М.Грамаге, Пи 013001 Местност Св.Петка, Пи №578, Стоп.Двор, УПИ XVI Пл.260 Кв.16

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Доспей:   1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-Ра, 20-та, 21-ва, 22-Ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-Ма, 28-Ма, 3-та, 30-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-Ма, 8-Ма, 9-та, Площада

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков:   25-та

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Продановци, Общ. Самоков:   040171,040187

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Райово:   1-Ви Май, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-Ра, 21-ва, 22-Ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-Ма, 28-Ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 32-Ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 4-та, 5-та, 6-та, 8-Ма, 9-та, Краля, Лаго, Маро, П.Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе, Хv  Кв.53

На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Рельово:   УПИ Vі-135,Кв.10

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*