Новини

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско от 19 до 23 ноември

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19-23 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 19.11.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Марица: 1-ва, 10-та, 11-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Ал. Стамболийски, Васил Коларов, Васил Стойчев, Георги Димитров, Илия Захов, Сотир Иванов, Тодор Янакиев

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, местност Мечката, местност Татарски Брод, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Драгушиново

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Авксенти Велешки, Баба Неделя, Дим. Смрикаров, Димитър Талев, Иван Йончев, Константин Фотинов, Манастирска, местност Татарски Брод, Отец Паисий, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Христо Йончев, Цар Борис III

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол: местност Татарски Брод

На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Белчин: 15-та, 16-та, 18-та, 286, 5-та, 6-та, 7-ма, Георги Димитров, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Доспей: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 27-ма, 28-ма, 30-та, 4-та, 5-та, 7-ма, 8-ма, Площада

На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Продановци, Общ. Самоков

На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Бистрица, България, Бяла Поляна, Възраждане, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Бенковски, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Здравец, Искър, Ихтиманско Шосе, Кирил и Методи, Климент, Леон Крудов, Манастирска, Митр. Доситей Самоковски, Митрополитска, Незабравка, Никола Образописов, Николай Николаевич, Опълченска, Осогово, Отец Паисий, Плана Планина, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Розова Долина, Скакавец, Христо Смирненски

На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Белчински Бани: П-Л V Кв, 21

На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Осогово, Плана Планина

На 22.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Алино: П-Л Іі, Пл. №160, Кв. 48, УПИ I-345, Кв. 18

На 22.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI. Кв. 5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470, 471 Кв. 38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 22.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация

На 22.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II, Кв. 58

На 22.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне: ПИ 000368

На 22.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: №000527, извън регулация, УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5

На 22.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Ярлово: . Упи Хіі-562, Кв. 55, 002159, Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М. Грамаге, ПИ 013001 местност Св. Петка, ПИ №578, Стоп. Двор, УПИ XVI Пл. 260 Кв. 16

На 22.11.2018 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.11.2018 г. /11:30 – 13:00 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Доспей: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 3-та, 30-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Площада

На 22.11.2018 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.11.2018 г. /11:30 – 13:00 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков: 25-та

На 22.11.2018 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.11.2018 г. /11:30 – 13:00 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Продановци, Общ. Самоков: 040171, 040187

На 22.11.2018 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.11.2018 г. /11:30 – 13:00 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Райово: 1-ви Май, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 4-та, 5-та, 6-та, 8-ма, 9-та, Краля, Лаго, Маро, П. Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе, ХV Кв. 53

На 22.11.2018 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 23.11.2018 г. /11:30 – 13:00 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Рельово: УПИ VІ-135, Кв. 10

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Leave a Reply