Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско между 21 и 25 януари

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21-25 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Алино:   П-Л Іі, Пл.№160, Кв.48, Упи I-345, Кв.18

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Белчин:   1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 15-Та, 16-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 286, 3-Та, 4-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Vi.Кв.5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. Xi, Кв. 57, Община Самоков, Упи 100592 И Упи100606 До Крепост Цари Мали Град, Упи І-470,471 Кв.38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Белчински Бани:   П-Л V Кв,21

На 21.01.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Доспей

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Клисура, Общ. Самоков:   Извън Регурация

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Ковачевци, Общ. Самоков:   1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 18-Та, 19-Та, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 24-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 37-Ма, 38-Ма, 39-Та, 4-Та, 40-Та, 41-Ва, 42-Ра, 43-Та, 44-Та, 45-Та, 46-Та, 47-Ма, 48-Ма, 49-Та, 5-Та, 50-Та, 51-Ва, 52-Ра, 53-Та, 54-Та, 55-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Xviii, Бктп Градина – Ковачевци, Пп Ii,Кв.58

На 21.01.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Мала Църква

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Поповяне:   Пи 000368

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Рельово:   №000527, Извън Регулация, Упи -I Кв.65, Упи Vii- 82, Кв.5

На 22.01.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Самоков:   Абаджийска, България, Възраждане, Генерал Велиаминов, Генерал Раздишевски, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Елица, Житна Чаршия, Иван Йончев, Искър, Константин Фотинов, Леон Крудов, Манастирска, Местност Дългата Поляна, Местност Мечката, Местност Татарски Брод, Незабравка, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Никола Корчев, Опълченска, Освобождение, Софроний Врачански, Спартак, Тридесети Декември, Търговска, Упи 65231.906.319, Хр.Захариев, Христо Максимов, Цар Борис Iii, Шейново, Шипка

На 21.01.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 25.01.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Самоков:   Абаджийска, България, Възраждане, Генерал Велиаминов, Генерал Раздишевски, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Елица, Житна Чаршия, Искър, Леон Крудов, Местност Дългата Поляна, Местност Мечката, Местност Татарски Брод, Незабравка, Никола Корчев, Опълченска, Освобождение, Спартак, Тридесети Декември, Търговска, Упи 65231.906.319, Хр.Захариев, Христо Максимов, Шейново, Шипка

На 21.01.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Самоков:   Преспа

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –  Ярлово:   1-Ва, 10-Та, 18-Та, 26-Та, 32-Ра, 35-Та, 36-Та, 37-Ма

На 22.01.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Ярлово:   .Упи Хіі-562,  Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 37-Ма, 38-Ма, 39-Та, 4-Та, 42-Ра, 43-Та, 45-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Борова Гора, М.Грамаге, Пи 013001 Местност Св.Петка, Пи №578, Стоп.Двор, Упи Xvi Пл.260 Кв.16

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Leave a Reply