ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско от 28 януари до 1 февруари

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28януари – 01 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 28.01.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 29.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Марица

На 28.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ново Село, Общ. Самоков:  52249.5.381

На 28.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Поповяне

На 28.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Бузлуджа, Булаир, България, България, Възраждане, Генерал Раздишевски, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Иван Вазов, Искър, Ихтиманско Шосе, Коста Вальов, Крали Марко, Леон Крудов, Леон Крудов, Луковица, Момина Сълза, Мусала, Никола Драмалиев, Никола Корчев, Никола Образописов, Оборище, Опълченска, Опълченска, Освобождение, Пашеница, Пейо Яворов, Петър Попангелов, Петър Попангелов-Старши, Пирин, Подридна, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Сини Вир, Спартак, Тридесети Декември, Христо Ботев, Христо Максимов, Христо Смирненски, Цар Борис III, Цар Борис III, Център За Настаняване От Семеен Тип, Шипка, Шумнатица

На 28.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 01.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Шипочан

На 31.01.2019 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Драгушиново

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*