ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско между 18 и 22 февруари

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 – 24 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 18.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Говедарци:  Александър Стамболийски, Борис Хаджисотиров, Бреза, Буря, Васил Коларов, Георги Димитров, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Доспей махала, Дружба, Единадесета, Кокиче, Мир, Осемнадесета, Отец Паисий, П-Л Хіі-486, Кв. 11, Пионерска, Победа, Преспа, Роза, Седемнадесета, Славянска, Спортна, Труд, Христо Ботев, Ягода

На 18.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горни Окол:  М. Щъркелово Гнездо, ПИ 61

На 18.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Арда, Асен Карастоянов, Бузлуджа, Булаир, България, Велико Търново, Велико Търново, Връх Вихрен, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Георги Сава Раковски, Граф Игнатиев, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Захари Зограф, Здравец, Здравец, Здравец, Иван Вазов, Иван Доспевски, Иван Доспевски, Искър, Ихтиманско Шосе, Ихтиманско Шосе, Константин Фотинов, Коста Вальов, Крали Марко, Луковица, Люляк, Люляк, Макгахан, Македония, Марица, Марица, местност Дългата Поляна, местност Мало Равнище, местност Ридо, местност Татарски Брод, местност Щъркелово Гнездо, Митр. Доситей Самоковски, Мусала, Незабравка, Никола Драмалиев, Никола Образописов, Николай Николаевич, Николай Николаевич, Оборище, Пашеница, Пейо Яворов, Петър Попангелов, Петър Попангелов-Старши, Пирин, Плана Планина, Подридна, Преспа, Проф. Васил Захариев, Проф. Васил Захариев, Проф. Васил Захариев, Проф. Васил Захариев, Рила Планина, Рилски Скиор, Самоково, Сини Вир, Слави Генев, Тинтява, Тинтява, Тракия, Тракия, Търговска, Търговска, Хан Омуртаг, Хан Омуртаг, Христо Ботев, Христо Максимов, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Христо Семерджиев, Христо Смирненски, Цар Борис III, Център За Настаняване От Семеен Тип, Черно Море, Шумнатица

На 18.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Генерал Гурко, Граф Игнатиев, Ихтиманско Шосе, Княз Дондуков, Мечит, Неофит Бозвели, Проф. Васил Захариев, Рилски Скиор, Христо Зографски, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 18.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Широки Дол:  1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 2-ра, 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  Горни Окол:  128,Кв. 16, IV-18,Кв. 2 В. З. Калковско Манаст, IX-302, Kw. 41, XXIII, Кв. 2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв. 5, ПИ 5, ПИ 61

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  Долни Окол:  1433, П-Л 150 Кв. 19, Ренов Дол, УПИ Vі-162, Кв. 20

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  Долни Пасарел:  М-Т Летелица, Ренов Дол, Язовир Искър

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  Драгушиново

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  Злокучене, Общ. Самоков:  Местност Лавандула, Общ. Самоков

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  Панчарево:  9271, ПИ 000733,Яз. Искър,М. Коеджик

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  Самоков:  Дългата Поляна, Лавандула, местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър, Татарски Брод

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  София:  1689 Квартал Г-22-12-Б Язовир Искър

На 18.02.2019 г. /10:15 – 11:15 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ –  Широки Дол:  1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, М. Татарски Брод, местност Татарски Брод, ПИ 83291. 1000. 664

На 18.02.2019 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Самоков:  Здравец, Софийско Шосе, Христо Максимов

На 18.02.2019 г. /10:30 – 15:00 ч./   На 20.02.2019 г. /10:30 – 15:00 ч./ –  Самоков:  Софийско Шосе

На 20.02.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Самоков:  Македония

На 20.02.2019 г. /10:30 – 11:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Самоков:  Грънчар, Софийско Шосе

На 20.02.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Братя Миладинови, Дунав, Македония, Рилска Малина, Синчец, Струма

На 22.02.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Самоков:  Преспа, Самоково

На 22.02.2019 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Самоков:  Гр. Самоков, Ул. Рилска Малина Тп Гсм, Любомир Чакалов, Македония, Рилска Малина, Ястребец

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*