Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоков, Говедарци, Мала църква и Поповяне

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24 – 28 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

На 24.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 48, 39, 61, 63, 42, 44, 70, 40, 38, 47, 72, 60, 68, 51, 71, 62, 56, 64, 45, 54, 55, 65, 69, 52, 50, 53, 59, 46, 57, 49, 74, 58, 41, 66; България 168, 182, 148, 160, 156, 164, 174, 150, 154, 158, 172, 176, 152, 170, 166, 162; Васил Стоин 3, 4, 5, 2, 1; Дим. Смрикаров 8, 35, 22, 24, 27, 11, 30, 19, 23, 6, 15, 28, 9, 5, 34, 12, 21, 20, 17, 14, 16, 2, 26, 4, 10, 32, 29, 18, 13, 3, 33, 25, 7; Захари Хаджигюров 32, 45, 26, 43, 22, 30, 49, 37, 35а, 28, 24, 20, 47; Иван Шишман 10, 14, 12, 9, 2, 11, 3, 4, 6, 5, 8, 16, 7, 1; Крали Марко 2; Любен Каравелов 4, 2, 7, 5, 1, 13, 10, 8, 6; Отец Паисий 69, 43, 65, 36, 34, 53, 24, 45, 28, 40, 71, №63, 50, 32, 42, 20, 38, 52, 73, 54, 26, 57, 51, 48, 44, 49, 63, 47, 59, 46; Преслав 11, 9, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 8, 1; Станислав Доспевски 12, 8, 5, 7, 2, 10, 11, 13, 15, 4, 3, 9, 6; Стефан Караджа 18; УПИ 65231.911.36

На 24.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276.7.97

На 24.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 7, 4, 11, 5, 15, 12, 9, 14, 1, 10, 2, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 12, 16, 34, 33, 47, 43, 15, 49, 5, 31, 30, 23, 24, 38, 36, 22, 26, 53, 20, 11, 41, 13, 3, 21, 51, 17, 14, 45, 37, 19, 52, 28, 29, 50, 55, 39, 18, 27, 44, 25, 10, 6; Генерал Гурко 42, 28, 44, 18, 30, 36, 26, 23, 11, 40, 9, 24, №13, 22, 27, 25, 32, 34, 20, 15, 21; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 7, 9, 6, 14, 8, 2, 1, 16, 5, 4; Димитър Димов 27, 31, 41, 51, 29, 37, 22, 18, 30, 19, 38, 20, 28, 21, 12, 35, 47, 23, 40, 42, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 45, 26, 24, 44, 32, 25, 16; Еделвайс 9, 3, 4, 6, 7, 1, 5, 2; Елица 2 2, 3, 2,,, 5, 1, 3, 2; Здравец 44, 94, 331, 52, 63, 36, 96, 8, 46, 37, 60, 83, 82, 53, 2, 61, 112; Искър 15, 23, 19, 5 3, 11, 45, 13, 33, 5, 37, 7, 27, 35, 29, 17, 25, 9, 41, 39, 21, 43; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3, 1; Незабравка 6, 4, 1, 10, 8, 3; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 12, 7, 1, 3, 8; Плана Планина 3, 16, 6, 12, 2, 5, 10, 14, 7, 4, 11, 1

На 24.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне Пи 000368

На 24.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Софийско Шосе 15 бл. Слатина, вх. А и Б

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 48, 39, 61, 63, 42, 44, 70, 40, 38, 47, 72, 60, 68, 51, 71, 62, 56, 64, 45, 54, 55, 65, 69, 52, 50, 53, 59, 46, 57, 49, 74, 58, 41, 66; България 168, 182, 148, 160, 156, 164, 174, 150, 154, 158, 172, 176, 152, 170, 166, 162; Васил Стоин 3, 4, 5, 2, 1; Дим. Смрикаров 8, 35, 22, 24, 27, 11, 30, 19, 23, 6, 15, 28, 9, 5, 34, 12, 21, 20, 17, 14, 16, 2, 26, 4, 10, 32, 29, 18, 13, 3, 33, 25, 7; Захари Хаджигюров 32, 45, 26, 43, 22, 30, 49, 37, 35а, 28, 24, 20, 47; Иван Шишман 10, 14, 12, 9, 2, 11, 3, 4, 6, 5, 8, 16, 7, 1; Крали Марко 2; Любен Каравелов 4, 2, 7, 5, 1, 13, 10, 8, 6; Отец Паисий 69, 43, 65, 36, 34, 53, 24, 45, 28, 40, 71, №63, 50, 32, 42, 20, 38, 52, 73, 54, 26, 57, 51, 48, 44, 49, 63, 47, 59, 46; Преслав 11, 9, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 8, 1; Станислав Доспевски 12, 8, 5, 7, 2, 10, 11, 13, 15, 4, 3, 9, 6; Стефан Караджа 18; УПИ 65231.911.36

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276.7.97

На 25.07.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Говедарци 15285.11.41 Мест. Над Селото; 15285.4.374 М. Кумино; 15285.9.539 Александър Стамболийски 1, 13, 3, 1а, 6, 8, 1, 5, 29, 17, 19, 27, 2, 31, 5, 3, 1, 1, 1; Байкал Дърв.Цех, 1; Бисер 2, 7, 2.; Бори Мечо 5, 2; Борис Хаджисотиров 6, 29, 2, 8, 10, 12; Братя Чакрини 4, 7; Бреза 4, 19, 12, 5, 20, 22, 14, 33, 18, 16, 5; Буря 6, №5; Васил Коларов 14, №19, 18, 9, 17, 19 А, 6, 9, 11, 8, 10, 4, 3, 12, 36, 28, 25, 40а, 3, 1; Васил Левски 2, 4, 3 къща, 8; Втора 7, 6, 2; Георги Димитров 27, 30, 6., 32а, 32, 24, 20, 16, 18, 26, 34, 50, 42, 28, 26а, 15, 25, 40, 36, 27, 29, 41, 21, 39, 35, 6, 2, 12, 7, 5, 1, 8, 4; Двадесет и Втора 3, 9; Двадесет и Първа 15, 9, 5, 6, 2, 23; Двадесет и Трета 2; Двадесет и Четвърта 12; Двадесета 4, 1, 8, 2, 14, 6, 12, 3, 4, 10; Дванадесета 2, 13, 2; Девета 7, 4, 6, 16, 2, 8, 7, 1, 10, 18; Девети Септември № 13, 16, 18, .№8, 10; Деветнадесета 5, 2, 7; Десета 10, 10; Димитър Милушев 10, 14, 22; Доспей Махала Етаж От къща, Етаж От Сграда, къща, Барака, къща, къща, Жилищна Сграда, 1, къща, къща, къща; Дружба 2, 1, 3; Единадесета 4, 1, 5, 1; Здравец 1, 9, 3, 7; Златибор 3, 5, 1, 7; Иглика 4, 20, 15, 6, 8, 6а, 14, 11, 2, 10, 4а; Искър 146, 134, 126, 67, 87, 41, 103, 140, 144, 93а, 61, 150, 118, 83, 81, 136, 115, 41, 44, 92, 54, 25, 53, 82, 55, 9, 11, 22, 27, 41, 90, 96, 22, 20, 5а, 18, 5, 6, 4, 28, 20, 34; Канарче 5; Кирил и Методий 16, 6, 8, 13, 19, 18; Кокиче 10, 9, 7, 3, 1, 5, 4, 8, 2, 9; Крум Шуманов 9, 11, 7, 4; Лакатица 11, №5, 5; Любчо Баръмов 9, 3, 5, 8, 4, 6, 9, 1, 11, 7, 13; Мальовица 7, 5, 9, Почивна База; Мечит 8, 4, 1; Мир 4, 3, 6; М.Костова 1; Октомври 5, 7, 11; Орловец 5; Осемнадесета 6, 8, 4, 2 А; Осма 11, 1, 2, 15, 13, 10, 7, 5, 3; Отец Паисий 11, 3, 9, 13, 4, 5; Петнадесета 11, 9 А, 3, 33, 31; Пи 15285.10.114 Пионерска 8, 14; П-Л ХІІ-486, Кв.11 Победа 5, 1; Почивни Домове 1; Преспа 2, 5, 3, 11, 1, 7, 13, 9; Първа 8; Първи Май 5, 8, 10; Ракета 1, 3, 5, 7; Рилска Малина 14, 16, 7, 13, 15, 12, 18, 9, 6, 22, 24, 2, 3, 20; Роза 4, 1, 2; Свобода 6, 4; Седемнадесета 4, 8, 6, 2, 5, 18, 10; Славянска 7, 17, 12, 6, 22, 5, 16, 2а, 25, 34; Снежанка 6; Спортна 17, 4, 13а Вила, 6, 12, 8, 7, 26, 1, 3, 2; Стк Мальовица 1; Сълзица 4; Тринадесета 6, 16, 10; Труд 7, 7; Христо Ботев 56, .50, 5, 18, 28, 3, 1, 7, 13, 13 А, 6, 11, 20, 16, 32, 24, 12, 13а, 30, 14, 22, 10, 26, 5, 6, Читалище, 50; Четринадесета 2; Шеста 3; Шестнадесета 4; Юрий Гагарин 4, 28, 10, 12, 30, 24, 16, 26, 34, 32, 2, 7, 14, № 2, 36, 40; Ягода 9, 1, 7, 5, 11, 3, 2; Гюлечица, Двуетажна Масивна Сграда, Пи 15285.10.52.1.2; Маджаре; УПИ Xi Кв.16 2; Мала Църква; С. Мала Църква, Община Самоков УПИ VI, Кв. 30 /Пи 46276.5.429/ Рибарник, входа на Селото, Екатте 46276, М. “Одонат Искъро”, В

На 25.07.2017 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Говедарци Александър Стамболийски 1, 29, 17, 19, 27, 2, 31, 5, 3, 1; Братя Чакрини 4, 7; Бреза 4, 19, 12, 20, 22, 14, 33, 18, 16, 5; Буря 6, №5; Васил Коларов 14, №19, 18, 9, 17, 19 А; Георги Димитров 32а, 32, 24, 20, 16, 18, 26, 34, 50, 42, 28, 26а, 15, 25, 40, 36, 27, 29, 41, 21, 39, 35, 30; Двадесета 4; Дванадесета 2, 13, 2; Девета 7; Деветнадесета 5, 2, 7; Десета 10; Доспей Махала къща, къща, Жилищна Сграда, 1; Дружба 2, 1, 3; Единадесета 4, 1, 5; Златибор 3, 5, 1, 7; Искър 44, 92, 54, 25, 53, 82, 55, 9, 11, 22, 27, 41, 90, 96; Кокиче 10, 9; Любчо Баръмов 9; Мир 4, 3, 6; Осемнадесета 6, 8, 4, 2 А; Отец Паисий 11, 3, 9, 13, 4, 5; Петнадесета 33, 31; Пионерска 14; П-Л ХІІ-486, Кв.11 Победа 5; Преспа 2; Роза 4, 1, 2; Седемнадесета 4, 8, 6, 2, 5, 18, 10; Славянска 7, 17, 12, 6, 22, 5, 16, 2а; Спортна 4, 13а Вила, 6, 12, 8, 7, 26, 1, 3, 2; Сълзица 4; Труд 7; Христо Ботев 6, Читалище, 50, 5; Четринадесета 2; Шеста 3; Шестнадесета 4; Юрий Гагарин 4, 28, 10, 12, 30, 24, 16, 26, 34, 32, 2, 7, 14, № 2, 36, 40; Ягода 9, 1, 7, 5, 11, 3, 2

На 25.07.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Говедарци 15285.11.41 Мест. Над Селото; 15285.4.374 М. Кумино; 15285.9.539 Александър Стамболийски 1, 13, 3, 1а, 6, 8, 1, 5, 29, 17, 19, 27, 2, 31, 5, 3, 1, 1, 1; Байкал Дърв.Цех, 1; Бисер 2, 7, 2.; Бори Мечо 5, 2; Борис Хаджисотиров 6, 29, 2, 8, 10, 12; Братя Чакрини 4, 7; Бреза 4, 19, 12, 5, 20, 22, 14, 33, 18, 16, 5; Буря 6, №5; Васил Коларов 14, №19, 18, 9, 17, 19 А, 6, 9, 11, 8, 10, 4, 3, 12, 36, 28, 25, 40а, 3, 1; Васил Левски 2, 4, 3 къща, 8; Втора 7, 6, 2; Георги Димитров 27, 30, 6., 32а, 32, 24, 20, 16, 18, 26, 34, 50, 42, 28, 26а, 15, 25, 40, 36, 27, 29, 41, 21, 39, 35, 6, 2, 12, 7, 5, 1, 8, 4; Двадесет и Втора 3, 9; Двадесет и Първа 15, 9, 5, 6, 2, 23; Двадесет и Трета 2; Двадесет и Четвърта 12; Двадесета 4, 1, 8, 2, 14, 6, 12, 3, 4, 10; Дванадесета 2, 13, 2; Девета 7, 4, 6, 16, 2, 8, 7, 1, 10, 18; Девети Септември № 13, 16, 18, .№8, 10; Деветнадесета 5, 2, 7; Десета 10, 10; Димитър Милушев 10, 14, 22; Доспей Махала Етаж От къща, Етаж От Сграда, къща, Барака, къща, къща, Жилищна Сграда, 1, къща, къща, къща; Дружба 2, 1, 3; Единадесета 4, 1, 5, 1; Здравец 1, 9, 3, 7; Златибор 3, 5, 1, 7; Иглика 4, 20, 15, 6, 8, 6а, 14, 11, 2, 10, 4а; Искър 146, 134, 126, 67, 87, 41, 103, 140, 144, 93а, 61, 150, 118, 83, 81, 136, 115, 41, 44, 92, 54, 25, 53, 82, 55, 9, 11, 22, 27, 41, 90, 96, 22, 20, 5а, 18, 5, 6, 4, 28, 20, 34; Канарче 5; Кирил и Методий 16, 6, 8, 13, 19, 18; Кокиче 10, 9, 7, 3, 1, 5, 4, 8, 2, 9; Крум Шуманов 9, 11, 7, 4; Лакатица 11, №5, 5; Любчо Баръмов 9, 3, 5, 8, 4, 6, 9, 1, 11, 7, 13; Мальовица 7, 5, 9, Почивна База; Мечит 8, 4, 1; Мир 4, 3, 6; М.Костова 1; Октомври 5, 7, 11; Орловец 5; Осемнадесета 6, 8, 4, 2 А; Осма 11, 1, 2, 15, 13, 10, 7, 5, 3; Отец Паисий 11, 3, 9, 13, 4, 5; Петнадесета 11, 9 А, 3, 33, 31; Пи 15285.10.114 Пионерска 8, 14; П-Л ХІІ-486, Кв.11 Победа 5, 1; Почивни Домове 1; Преспа 2, 5, 3, 11, 1, 7, 13, 9; Първа 8; Първи Май 5, 8, 10; Ракета 1, 3, 5, 7; Рилска Малина 14, 16, 7, 13, 15, 12, 18, 9, 6, 22, 24, 2, 3, 20; Роза 4, 1, 2; Свобода 6, 4; Седемнадесета 4, 8, 6, 2, 5, 18, 10; Славянска 7, 17, 12, 6, 22, 5, 16, 2а, 25, 34; Снежанка 6; Спортна 17, 4, 13а Вила, 6, 12, 8, 7, 26, 1, 3, 2; Стк Мальовица 1; Сълзица 4; Тринадесета 6, 16, 10; Труд 7, 7; Христо Ботев 56, .50, 5, 18, 28, 3, 1, 7, 13, 13 А, 6, 11, 20, 16, 32, 24, 12, 13а, 30, 14, 22, 10, 26, 5, 6, Читалище, 50; Четринадесета 2; Шеста 3; Шестнадесета 4; Юрий Гагарин 4, 28, 10, 12, 30, 24, 16, 26, 34, 32, 2, 7, 14, № 2, 36, 40; Ягода 9, 1, 7, 5, 11, 3, 2; Гюлечица, Двуетажна Масивна Сграда, Пи 15285.10.52.1.2; Маджаре; УПИ Xi Кв.16 2; Мала Църква; С. Мала Църква, Община Самоков УПИ VI, Кв. 30 /Пи 46276.5.429/ Рибарник, входа на Селото, Екатте 46276, М. “Одонат Искъро”, В

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 7, 4, 11, 5, 15, 12, 9, 14, 1, 10, 2, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 12, 16, 34, 33, 47, 43, 15, 49, 5, 31, 30, 23, 24, 38, 36, 22, 26, 53, 20, 11, 41, 13, 3, 21, 51, 17, 14, 45, 37, 19, 52, 28, 29, 50, 55, 39, 18, 27, 44, 25, 10, 6; Генерал Гурко 42, 28, 44, 18, 30, 36, 26, 23, 11, 40, 9, 24, №13, 22, 27, 25, 32, 34, 20, 15, 21; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 7, 9, 6, 14, 8, 2, 1, 16, 5, 4; Димитър Димов 27, 31, 41, 51, 29, 37, 22, 18, 30, 19, 38, 20, 28, 21, 12, 35, 47, 23, 40, 42, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 45, 26, 24, 44, 32, 25, 16; Еделвайс 9, 3, 4, 6, 7, 1, 5, 2; Елица 2 2, 3, 2,,, 5, 1, 3, 2; Здравец 44, 94, 331, 52, 63, 36, 96, 8, 46, 37, 60, 83, 82, 53, 2, 61, 112; Искър 15, 23, 19, 5 3, 11, 45, 13, 33, 5, 37, 7, 27, 35, 29, 17, 25, 9, 41, 39, 21, 43; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3, 1; Незабравка 6, 4, 1, 10, 8, 3; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 12, 7, 1, 3, 8; Плана Планина 3, 16, 6, 12, 2, 5, 10, 14, 7, 4, 11, 1

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне Пи 000368

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Софийско Шосе 15 бл. Слатина, вх. А и Б

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 48, 39, 61, 63, 42, 44, 70, 40, 38, 47, 72, 60, 68, 51, 71, 62, 56, 64, 45, 54, 55, 65, 69, 52, 50, 53, 59, 46, 57, 49, 74, 58, 41, 66; България 168, 182, 148, 160, 156, 164, 174, 150, 154, 158, 172, 176, 152, 170, 166, 162; Васил Стоин 3, 4, 5, 2, 1; Дим. Смрикаров 8, 35, 22, 24, 27, 11, 30, 19, 23, 6, 15, 28, 9, 5, 34, 12, 21, 20, 17, 14, 16, 2, 26, 4, 10, 32, 29, 18, 13, 3, 33, 25, 7; Захари Хаджигюров 32, 45, 26, 43, 22, 30, 49, 37, 35а, 28, 24, 20, 47; Иван Шишман 10, 14, 12, 9, 2, 11, 3, 4, 6, 5, 8, 16, 7, 1; Крали Марко 2; Любен Каравелов 4, 2, 7, 5, 1, 13, 10, 8, 6; Отец Паисий 69, 43, 65, 36, 34, 53, 24, 45, 28, 40, 71, №63, 50, 32, 42, 20, 38, 52, 73, 54, 26, 57, 51, 48, 44, 49, 63, 47, 59, 46; Преслав 11, 9, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 8, 1; Станислав Доспевски 12, 8, 5, 7, 2, 10, 11, 13, 15, 4, 3, 9, 6; Стефан Караджа 18; УПИ 65231.911.36

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276.7.97

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 7, 4, 11, 5, 15, 12, 9, 14, 1, 10, 2, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 12, 16, 34, 33, 47, 43, 15, 49, 5, 31, 30, 23, 24, 38, 36, 22, 26, 53, 20, 11, 41, 13, 3, 21, 51, 17, 14, 45, 37, 19, 52, 28, 29, 50, 55, 39, 18, 27, 44, 25, 10, 6; Генерал Гурко 42, 28, 44, 18, 30, 36, 26, 23, 11, 40, 9, 24, №13, 22, 27, 25, 32, 34, 20, 15, 21; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 7, 9, 6, 14, 8, 2, 1, 16, 5, 4; Димитър Димов 27, 31, 41, 51, 29, 37, 22, 18, 30, 19, 38, 20, 28, 21, 12, 35, 47, 23, 40, 42, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 45, 26, 24, 44, 32, 25, 16; Еделвайс 9, 3, 4, 6, 7, 1, 5, 2; Елица 2 2, 3, 2,,, 5, 1, 3, 2; Здравец 44, 94, 331, 52, 63, 36, 96, 8, 46, 37, 60, 83, 82, 53, 2, 61, 112; Искър 15, 23, 19, 5 3, 11, 45, 13, 33, 5, 37, 7, 27, 35, 29, 17, 25, 9, 41, 39, 21, 43; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3, 1; Незабравка 6, 4, 1, 10, 8, 3; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 12, 7, 1, 3, 8; Плана Планина 3, 16, 6, 12, 2, 5, 10, 14, 7, 4, 11, 1

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне Пи 000368

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Софийско Шосе 15 бл. Слатина, вх. А и Б

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 48, 39, 61, 63, 42, 44, 70, 40, 38, 47, 72, 60, 68, 51, 71, 62, 56, 64, 45, 54, 55, 65, 69, 52, 50, 53, 59, 46, 57, 49, 74, 58, 41, 66; България 168, 182, 148, 160, 156, 164, 174, 150, 154, 158, 172, 176, 152, 170, 166, 162; Васил Стоин 3, 4, 5, 2, 1; Дим. Смрикаров 8, 35, 22, 24, 27, 11, 30, 19, 23, 6, 15, 28, 9, 5, 34, 12, 21, 20, 17, 14, 16, 2, 26, 4, 10, 32, 29, 18, 13, 3, 33, 25, 7; Захари Хаджигюров 32, 45, 26, 43, 22, 30, 49, 37, 35а, 28, 24, 20, 47; Иван Шишман 10, 14, 12, 9, 2, 11, 3, 4, 6, 5, 8, 16, 7, 1; Крали Марко 2; Любен Каравелов 4, 2, 7, 5, 1, 13, 10, 8, 6; Отец Паисий 69, 43, 65, 36, 34, 53, 24, 45, 28, 40, 71, №63, 50, 32, 42, 20, 38, 52, 73, 54, 26, 57, 51, 48, 44, 49, 63, 47, 59, 46; Преслав 11, 9, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 8, 1; Станислав Доспевски 12, 8, 5, 7, 2, 10, 11, 13, 15, 4, 3, 9, 6; Стефан Караджа 18; УПИ 65231.911.36

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276.7.97

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 7, 4, 11, 5, 15, 12, 9, 14, 1, 10, 2, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 12, 16, 34, 33, 47, 43, 15, 49, 5, 31, 30, 23, 24, 38, 36, 22, 26, 53, 20, 11, 41, 13, 3, 21, 51, 17, 14, 45, 37, 19, 52, 28, 29, 50, 55, 39, 18, 27, 44, 25, 10, 6; Генерал Гурко 42, 28, 44, 18, 30, 36, 26, 23, 11, 40, 9, 24, №13, 22, 27, 25, 32, 34, 20, 15, 21; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 7, 9, 6, 14, 8, 2, 1, 16, 5, 4; Димитър Димов 27, 31, 41, 51, 29, 37, 22, 18, 30, 19, 38, 20, 28, 21, 12, 35, 47, 23, 40, 42, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 45, 26, 24, 44, 32, 25, 16; Еделвайс 9, 3, 4, 6, 7, 1, 5, 2; Елица 2 2, 3, 2,,, 5, 1, 3, 2; Здравец 44, 94, 331, 52, 63, 36, 96, 8, 46, 37, 60, 83, 82, 53, 2, 61, 112; Искър 15, 23, 19, 5 3, 11, 45, 13, 33, 5, 37, 7, 27, 35, 29, 17, 25, 9, 41, 39, 21, 43; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3, 1; Незабравка 6, 4, 1, 10, 8, 3; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 12, 7, 1, 3, 8; Плана Планина 3, 16, 6, 12, 2, 5, 10, 14, 7, 4, 11, 1

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне Пи 000368

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Софийско Шосе 15 бл. Слатина, вх. А и Б

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 48, 39, 61, 63, 42, 44, 70, 40, 38, 47, 72, 60, 68, 51, 71, 62, 56, 64, 45, 54, 55, 65, 69, 52, 50, 53, 59, 46, 57, 49, 74, 58, 41, 66; България 168, 182, 148, 160, 156, 164, 174, 150, 154, 158, 172, 176, 152, 170, 166, 162; Васил Стоин 3, 4, 5, 2, 1; Дим. Смрикаров 8, 35, 22, 24, 27, 11, 30, 19, 23, 6, 15, 28, 9, 5, 34, 12, 21, 20, 17, 14, 16, 2, 26, 4, 10, 32, 29, 18, 13, 3, 33, 25, 7; Захари Хаджигюров 32, 45, 26, 43, 22, 30, 49, 37, 35а, 28, 24, 20, 47; Иван Шишман 10, 14, 12, 9, 2, 11, 3, 4, 6, 5, 8, 16, 7, 1; Крали Марко 2; Любен Каравелов 4, 2, 7, 5, 1, 13, 10, 8, 6; Отец Паисий 69, 43, 65, 36, 34, 53, 24, 45, 28, 40, 71, №63, 50, 32, 42, 20, 38, 52, 73, 54, 26, 57, 51, 48, 44, 49, 63, 47, 59, 46; Преслав 11, 9, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 8, 1; Станислав Доспевски 12, 8, 5, 7, 2, 10, 11, 13, 15, 4, 3, 9, 6; Стефан Караджа 18; УПИ 65231.911.36

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276.7.97

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 7, 4, 11, 5, 15, 12, 9, 14, 1, 10, 2, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 12, 16, 34, 33, 47, 43, 15, 49, 5, 31, 30, 23, 24, 38, 36, 22, 26, 53, 20, 11, 41, 13, 3, 21, 51, 17, 14, 45, 37, 19, 52, 28, 29, 50, 55, 39, 18, 27, 44, 25, 10, 6; Генерал Гурко 42, 28, 44, 18, 30, 36, 26, 23, 11, 40, 9, 24, №13, 22, 27, 25, 32, 34, 20, 15, 21; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 7, 9, 6, 14, 8, 2, 1, 16, 5, 4; Димитър Димов 27, 31, 41, 51, 29, 37, 22, 18, 30, 19, 38, 20, 28, 21, 12, 35, 47, 23, 40, 42, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 45, 26, 24, 44, 32, 25, 16; Еделвайс 9, 3, 4, 6, 7, 1, 5, 2; Елица 2 2, 3, 2,,, 5, 1, 3, 2; Здравец 44, 94, 331, 52, 63, 36, 96, 8, 46, 37, 60, 83, 82, 53, 2, 61, 112; Искър 15, 23, 19, 5 3, 11, 45, 13, 33, 5, 37, 7, 27, 35, 29, 17, 25, 9, 41, 39, 21, 43; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3, 1; Незабравка 6, 4, 1, 10, 8, 3; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 12, 7, 1, 3, 8; Плана Планина 3, 16, 6, 12, 2, 5, 10, 14, 7, 4, 11, 1

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне Пи 000368

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Софийско Шосе 15 бл. Слатина, вх. А и Б

Leave a Reply