Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за възможни прекъсвания на тока в Самоковско

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 29 май – 02 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л II, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала църква Вила, 46276. 7. 97

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Горни Окол М. Щъркелово Гнездо ПИ 77; Самоков; Местност Дългата поляна Вила; Местност Мало Равнище Вила, Вила; Местност Татарски Брод Вила; Местност Щъркелово Гнездо Бунгало, Водна Помпа

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л II, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала църква Вила, 46276. 7. 97

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л II, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала църква Вила, 46276. 7. 97

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л II, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала църква Вила, 46276. 7. 97

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л II, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала църква Вила, 46276. 7. 97

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

Leave a Reply