Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за евентуални прекъсвания на тока в Самоков, Алино, Белчин, Рельово…

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 08-12 януари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 09.01.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Алино: П-Л II, Пл. №160, Кв. 48, УПИ I-345, Кв. 18;

На 08.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рельово: УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5;

На 08.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Латинка, Люляк, Ружа, Странджа, Тинтява, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Максимов, Явор;

На 08.01.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Самоков: Абаджийска, Генерал Велиаминов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Елица, Житна Чаршия, Искър, Незабравка, Търговска, УПИ 65231. 906. 319, Хр. Захариев, Шейново;

На 08.01.2018 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Грънчар, Софийско Шосе;

На 09.01.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Бор, Бреза, Велико Търново, Генади Шигорин, Генерал Гурко, Генерал Раздишевски, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Граф Игнатиев, Грънчар, Димитър Димов, Еделвайс, Елица, Здравец, Зорница, Иван Доспевски, Иречек, Искър, Ихтиманско Шосе, Княз Дондуков, Кокиче, Латинка, Леон Крудов, Люляк, Македония, Марица, Мечит, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Неофит Бозвели, Никола Корчев, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Осогово, Плана Планина, Проф. Васил Захариев, Рилски Скиор, Ружа, Софийско Шосе, Странджа, Тинтява, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Зографски, Христо Йовевич, Христо Максимов, Христо Семерджиев, Шипка, Явор;

На 09.01.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Самоков: Грънчар, Македония;

На 09.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 11.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 12.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Марица: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 9-та, Георги Димитров, Илия Захов, Никола Тотев, Сотир Иванов, Стоимен Захов;

На 09.01.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI. Кв. 5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470, 471 Кв. 38а, Христо Ботев, Юрий Гагарин; Белчински Бани: П-Л V Кв, 21; Клисура, Общ. Самоков: извън регулация; Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, БКТП Градина – Ковачевци, Пп II, Кв. 58; Поповяне: ПИ 000368; Рельово: №000527, Извън регулация, УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5;

 Ярлово: . УПИ XII-562, Кв. 55, 002159, Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова Гора, М. Грамаге, ПИ 013001 местност Св. Петка, ПИ №578, Стоп. Двор, УПИ XVI Пл. 260 Кв. 16;

На 10.01.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горни Окол: 128, Кв. 16, Ix-302, Kw. 41, XXIII, Кв. 2, М. Щъркелово Гнездо, Парцел VI–43 Кв. 5; Долни Окол: П-Л 150 Кв. 19, УПИ VI-162, Кв. 20; Драгушиново; Злокучене, Общ. Самоков: М-Ст Лавандула , Общ. Самоков; Панчарево: Пи000733, Яз. Искър, М. Коеджик; Самоков: местност Дългата Поляна, местност Калковско Манастирче, местност Лавандула, местност Мало Равнище, местност Мечката, местност Пашо, местност Ренов Дол, местност Татарски Брод, местност Циментово Кладенче, местност Червената Земя, местност Щъркелово Гнездо, местност Язовир Искър; Широки Дол: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 9-та, местност Татарски Брод;

На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горни Окол: М. Щъркелово Гнездо;

На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Латинка, Люляк, местност Дългата Поляна, местност Мало Равнище, местност Татарски Брод, местност Щъркелово Гнездо, Ружа, Странджа, Тинтява, ул. Здравец, ул. Здравец, Христо Максимов, Явор;

На 11.01.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Самоков: Авксенти Велешки, България, Васил Стоин, Дим. Смрикаров, Захари Хаджигюров, Иван Шишман, Крали Марко, Любен Каравелов, Отец Паисий, Преслав, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, УПИ 65231. 911. 36;

На 11.01.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: Авксенти Велешки, Баба Неделя, Дим. Смрикаров, Димитър Талев, Иван Йончев, Константин Фотинов, Манастирска, Отец Паисий, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Христо Йончев, Цар Борис III;

На 12.01.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самоков: Курорт Боровец;

На 12.01.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Самоков: Авксенти Велешки, Бачо Киро, България, Димчо Дебелянов, Захари Зограф, Иван Доспевски, Македония, Отец Паисий, Проф. Васил Захариев, Рилски Скиор, Рупите, Търговска, Хан Кубрат, Христо Зографски, Цар Борис III;

На 12.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Марица;

На 12.01.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Самоков: Македония, Отец Паисий, Цар Борис III;

Leave a Reply