Новини, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за планирани прекъсвания на тока в Самоков, Алино, Белчин, Райово…

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 15 – 19 май 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 2, 3, 12, 6, 7, 5, 14, 4, 10, 8; Бачо Киро 11; България 96, 106, 94, 100, 104, 92, 102, 112, № 92, 98; Димчо Дебелянов 21, 3 Рила, 18, 9, 19, 12, 14, 1, 10, 4, 5, 11, 7, 8, 3, 6, 17, 2, 15, 16; Захари Зограф 1 Офис, Офис, 1, 2; Иван Доспевски 42, 18, 16, 35, 52, 15, 20, 25, 3, 17, 33, 14, 32, 5, 40, 24, 22, 46, 6, 29, 1, 13, 23, 28, 44, 7, 30, 10, 21, 31, 27, 9, 26, 36, 48, 34, 19, 28, 38, 50; Македония 23, 12, 32, 17, 7, Ларгото, 8, 9, 21, Магазин, 27, 25, 14, 15, 16, 19, Офис, Ларгото – Площада, 25, 11, 10, 6, 34 А, 20, 29, 18, 34; Отец Паисий 2, 14, 1, 8, 4, 3, 15, 23, 7, 1 3, 19, 9, 16, 1 1, 10, 17, 5; Проф. Васил Захариев 1, 6; Рилски Скиор 38, 32, 28, 2, 18, 34, 1, 3, 20А, 30, 36, 12, 8, 16, 20, 26, 22, 10, 6, 24, 4; РУПИте 5, 3, 4, 2, 1; Търговска 14, 23, 17, 2, 5, 8, 10, № 13, 21, 25 1, 25 Искър, 6, 31, 25, 4, 29, 7, 9, 2 А, 27, 12, 15, 13А, 19, 11; Хан Кубрат 1, 3, 8, 10, 7, 2А, 2, 5, 4, 6; Христо Зографски 11, 27, 17, 42, 34, 37, 21, 30, 18, 28, 36, 20, 44, 5, 39, 23, 20, 8, 32, 6, 15, 2, 48, 38, 16, 36, 40, 46, 4, 1, 31, 12, 2, 25, 9, 26, 13, 35, 33, 19, 7, 29, 10; Цар Борис III 1, 5

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л ІІ, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Белчин 10-та 2, 3, 4; 19-та 3, 24, 10, 14, 26, 20, 11А, 8, 16, 1А, 5, 18, 1, 22А, 6, 4, № 19, 7, 2А, 22, 11, 12, 2; 1-ва 23, 6, 11, 8, 15, 3, 19, 27А, 5, 13, 4, 16, 9, 17; 20-та 2, 5; 21-ва 5, 11, 15, 6, 13, 17, 7, 9; 22-ра 3, 8, 4, 6, 2, 1, 7, 10; 23-та 1, СКЗ Белчин, 2, 6, 3, 8; 2-ра 12, 13, 15, 7А, 2; 3-та 14, 17, 9, 27, 6, 2, 4, 19, 12А, 1, 11, 10, 25, 12, 8; 4-та 2; 5-та 5, 3, 1, 4, 9, 7; 6-та 1; VI. Кв. 5 Витоша 31, 20, 37А, 2, 25, 5, 16, 35, 6, 24, 13, 9, 29, 8, 10, 7, 37, 11, 33, 12, 4, 1, 19, 3, 27, 22, 15, 18, 23, 14; Христо Ботев 4, 1 А, 1, 13А, 8А, 50, 13, 2, 3, 8, 10, 6, 30, 12А, 54; Юрий Гагарин 5, 5А, 7, 1, 3, 9, 7А, 2

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276. 7. 97

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 4, 11, 15, 9, 1, 2, 7, 5, 12, 14, 10, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 33, 47, 43, 5, 15, 49, 30, 22, 20, 53, 21, 51, 17, 37, 50, 55, 27, 44, 10, 16, 34, 12, 31, 36, 23, 38, 24, 26, 11, 41, 13, 3, 14, 45, 19, 52, 28, 29, 39, 18, 25, 6; Генерал Гурко 21, 28, 23, 24, № 13, 27, 25, 34, 15, 42, 44, 18, 30, 36, 26, 40, 11, 9, 22, 32, 20; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 4, 9, 6, 14, 1, 16, 8, 5, 7; Димитър Димов 27, 31, 51, 37, 19, 28, 47, 35, 40, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 26, 44, 25, 41, 29, 22, 18, 30, 38, 20, 21, 12, 23, 42, 45, 24, 32, 16; Еделвайс 9, 6, 1, 5, 3, 4, 7, 2; Елица 2, 2, 1, 2 2, 3, 5, 3; Здравец 82, 94, 331, 63, 36, 96, 8, 83, 53, 2, 61, 112, 44, 52, 46, 37, 60; Искър 43, 19, 11, 33, 5, 37, 29, 35, 41, 25, 9, 15, 23, 5 3, 45, 13, 27, 7, 17, 39, 21; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3; Незабравка 6, 10, 8, 3, 4, 1; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 7, 10, 1, 6, 14, 8, 12, 2, 11, 3; Плана планина 3, 12, 2, 5, 14, 7, 4, 16, 6, 10, 11, 1; Рилски Скиор 5

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 2, 3, 12, 6, 7, 5, 14, 4, 10, 8; Бачо Киро 11; България 96, 106, 94, 100, 104, 92, 102, 112, № 92, 98; Димчо Дебелянов 21, 3 Рила, 18, 9, 19, 12, 14, 1, 10, 4, 5, 11, 7, 8, 3, 6, 17, 2, 15, 16; Захари Зограф 1 Офис, Офис, 1, 2; Иван Доспевски 42, 18, 16, 35, 52, 15, 20, 25, 3, 17, 33, 14, 32, 5, 40, 24, 22, 46, 6, 29, 1, 13, 23, 28, 44, 7, 30, 10, 21, 31, 27, 9, 26, 36, 48, 34, 19, 28, 38, 50; Македония 23, 12, 32, 17, 7, Ларгото, 8, 9, 21, Магазин, 27, 25, 14, 15, 16, 19, Офис, Ларгото – Площада, 25, 11, 10, 6, 34 А, 20, 29, 18, 34; Отец Паисий 2, 14, 1, 8, 4, 3, 15, 23, 7, 1 3, 19, 9, 16, 1 1, 10, 17, 5; Проф. Васил Захариев 1, 6; Рилски Скиор 38, 32, 28, 2, 18, 34, 1, 3, 20А, 30, 36, 12, 8, 16, 20, 26, 22, 10, 6, 24, 4; РУПИте 5, 3, 4, 2, 1; Търговска 14, 23, 17, 2, 5, 8, 10, № 13, 21, 25 1, 25 Искър, 6, 31, 25, 4, 29, 7, 9, 2 А, 27, 12, 15, 13А, 19, 11; Хан Кубрат 1, 3, 8, 10, 7, 2А, 2, 5, 4, 6; Христо Зографски 11, 27, 17, 42, 34, 37, 21, 30, 18, 28, 36, 20, 44, 5, 39, 23, 20, 8, 32, 6, 15, 2, 48, 38, 16, 36, 40, 46, 4, 1, 31, 12, 2, 25, 9, 26, 13, 35, 33, 19, 7, 29, 10; Цар Борис III 1, 5

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л ІІ, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Белчин 10-та 2, 3, 4; 19-та 3, 24, 10, 14, 26, 20, 11А, 8, 16, 1А, 5, 18, 1, 22А, 6, 4, № 19, 7, 2А, 22, 11, 12, 2; 1-ва 23, 6, 11, 8, 15, 3, 19, 27А, 5, 13, 4, 16, 9, 17; 20-та 2, 5; 21-ва 5, 11, 15, 6, 13, 17, 7, 9; 22-ра 3, 8, 4, 6, 2, 1, 7, 10; 23-та 1, СКЗ Белчин, 2, 6, 3, 8; 2-ра 12, 13, 15, 7А, 2; 3-та 14, 17, 9, 27, 6, 2, 4, 19, 12А, 1, 11, 10, 25, 12, 8; 4-та 2; 5-та 5, 3, 1, 4, 9, 7; 6-та 1; VI. Кв. 5 Витоша 31, 20, 37А, 2, 25, 5, 16, 35, 6, 24, 13, 9, 29, 8, 10, 7, 37, 11, 33, 12, 4, 1, 19, 3, 27, 22, 15, 18, 23, 14; Христо Ботев 4, 1 А, 1, 13А, 8А, 50, 13, 2, 3, 8, 10, 6, 30, 12А, 54; Юрий Гагарин 5, 5А, 7, 1, 3, 9, 7А, 2

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276. 7. 97

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 4, 11, 15, 9, 1, 2, 7, 5, 12, 14, 10, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 33, 47, 43, 5, 15, 49, 30, 22, 20, 53, 21, 51, 17, 37, 50, 55, 27, 44, 10, 16, 34, 12, 31, 36, 23, 38, 24, 26, 11, 41, 13, 3, 14, 45, 19, 52, 28, 29, 39, 18, 25, 6; Генерал Гурко 21, 28, 23, 24, № 13, 27, 25, 34, 15, 42, 44, 18, 30, 36, 26, 40, 11, 9, 22, 32, 20; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 4, 9, 6, 14, 1, 16, 8, 5, 7; Димитър Димов 27, 31, 51, 37, 19, 28, 47, 35, 40, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 26, 44, 25, 41, 29, 22, 18, 30, 38, 20, 21, 12, 23, 42, 45, 24, 32, 16; Еделвайс 9, 6, 1, 5, 3, 4, 7, 2; Елица 2, 2, 1, 2 2, 3, 5, 3; Здравец 82, 94, 331, 63, 36, 96, 8, 83, 53, 2, 61, 112, 44, 52, 46, 37, 60; Искър 43, 19, 11, 33, 5, 37, 29, 35, 41, 25, 9, 15, 23, 5 3, 45, 13, 27, 7, 17, 39, 21; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3; Незабравка 6, 10, 8, 3, 4, 1; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 7, 10, 1, 6, 14, 8, 12, 2, 11, 3; Плана планина 3, 12, 2, 5, 14, 7, 4, 16, 6, 10, 11, 1; Рилски Скиор 5

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 2, 3, 12, 6, 7, 5, 14, 4, 10, 8; Бачо Киро 11; България 96, 106, 94, 100, 104, 92, 102, 112, № 92, 98; Димчо Дебелянов 21, 3 Рила, 18, 9, 19, 12, 14, 1, 10, 4, 5, 11, 7, 8, 3, 6, 17, 2, 15, 16; Захари Зограф 1 Офис, Офис, 1, 2; Иван Доспевски 42, 18, 16, 35, 52, 15, 20, 25, 3, 17, 33, 14, 32, 5, 40, 24, 22, 46, 6, 29, 1, 13, 23, 28, 44, 7, 30, 10, 21, 31, 27, 9, 26, 36, 48, 34, 19, 28, 38, 50; Македония 23, 12, 32, 17, 7, Ларгото, 8, 9, 21, Магазин, 27, 25, 14, 15, 16, 19, Офис, Ларгото – Площада, 25, 11, 10, 6, 34 А, 20, 29, 18, 34; Отец Паисий 2, 14, 1, 8, 4, 3, 15, 23, 7, 1 3, 19, 9, 16, 1 1, 10, 17, 5; Проф. Васил Захариев 1, 6; Рилски Скиор 38, 32, 28, 2, 18, 34, 1, 3, 20А, 30, 36, 12, 8, 16, 20, 26, 22, 10, 6, 24, 4; РУПИте 5, 3, 4, 2, 1; Търговска 14, 23, 17, 2, 5, 8, 10, № 13, 21, 25 1, 25 Искър, 6, 31, 25, 4, 29, 7, 9, 2 А, 27, 12, 15, 13А, 19, 11; Хан Кубрат 1, 3, 8, 10, 7, 2А, 2, 5, 4, 6; Христо Зографски 11, 27, 17, 42, 34, 37, 21, 30, 18, 28, 36, 20, 44, 5, 39, 23, 20, 8, 32, 6, 15, 2, 48, 38, 16, 36, 40, 46, 4, 1, 31, 12, 2, 25, 9, 26, 13, 35, 33, 19, 7, 29, 10; Цар Борис III 1, 5

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л ІІ, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Белчин 10-та 2, 3, 4; 19-та 3, 24, 10, 14, 26, 20, 11А, 8, 16, 1А, 5, 18, 1, 22А, 6, 4, № 19, 7, 2А, 22, 11, 12, 2; 1-ва 23, 6, 11, 8, 15, 3, 19, 27А, 5, 13, 4, 16, 9, 17; 20-та 2, 5; 21-ва 5, 11, 15, 6, 13, 17, 7, 9; 22-ра 3, 8, 4, 6, 2, 1, 7, 10; 23-та 1, СКЗ Белчин, 2, 6, 3, 8; 2-ра 12, 13, 15, 7А, 2; 3-та 14, 17, 9, 27, 6, 2, 4, 19, 12А, 1, 11, 10, 25, 12, 8; 4-та 2; 5-та 5, 3, 1, 4, 9, 7; 6-та 1; VI. Кв. 5 Витоша 31, 20, 37А, 2, 25, 5, 16, 35, 6, 24, 13, 9, 29, 8, 10, 7, 37, 11, 33, 12, 4, 1, 19, 3, 27, 22, 15, 18, 23, 14; Христо Ботев 4, 1 А, 1, 13А, 8А, 50, 13, 2, 3, 8, 10, 6, 30, 12А, 54; Юрий Гагарин 5, 5А, 7, 1, 3, 9, 7А, 2

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276. 7. 97

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 4, 11, 15, 9, 1, 2, 7, 5, 12, 14, 10, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 33, 47, 43, 5, 15, 49, 30, 22, 20, 53, 21, 51, 17, 37, 50, 55, 27, 44, 10, 16, 34, 12, 31, 36, 23, 38, 24, 26, 11, 41, 13, 3, 14, 45, 19, 52, 28, 29, 39, 18, 25, 6; Генерал Гурко 21, 28, 23, 24, № 13, 27, 25, 34, 15, 42, 44, 18, 30, 36, 26, 40, 11, 9, 22, 32, 20; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 4, 9, 6, 14, 1, 16, 8, 5, 7; Димитър Димов 27, 31, 51, 37, 19, 28, 47, 35, 40, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 26, 44, 25, 41, 29, 22, 18, 30, 38, 20, 21, 12, 23, 42, 45, 24, 32, 16; Еделвайс 9, 6, 1, 5, 3, 4, 7, 2; Елица 2, 2, 1, 2 2, 3, 5, 3; Здравец 82, 94, 331, 63, 36, 96, 8, 83, 53, 2, 61, 112, 44, 52, 46, 37, 60; Искър 43, 19, 11, 33, 5, 37, 29, 35, 41, 25, 9, 15, 23, 5 3, 45, 13, 27, 7, 17, 39, 21; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3; Незабравка 6, 10, 8, 3, 4, 1; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 7, 10, 1, 6, 14, 8, 12, 2, 11, 3; Плана планина 3, 12, 2, 5, 14, 7, 4, 16, 6, 10, 11, 1; Рилски Скиор 5

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 2, 3, 12, 6, 7, 5, 14, 4, 10, 8; Бачо Киро 11; България 96, 106, 94, 100, 104, 92, 102, 112, № 92, 98; Димчо Дебелянов 21, 3 Рила, 18, 9, 19, 12, 14, 1, 10, 4, 5, 11, 7, 8, 3, 6, 17, 2, 15, 16; Захари Зограф 1 Офис, Офис, 1, 2; Иван Доспевски 42, 18, 16, 35, 52, 15, 20, 25, 3, 17, 33, 14, 32, 5, 40, 24, 22, 46, 6, 29, 1, 13, 23, 28, 44, 7, 30, 10, 21, 31, 27, 9, 26, 36, 48, 34, 19, 28, 38, 50; Македония 23, 12, 32, 17, 7, Ларгото, 8, 9, 21, Магазин, 27, 25, 14, 15, 16, 19, Офис, Ларгото – Площада, 25, 11, 10, 6, 34 А, 20, 29, 18, 34; Отец Паисий 2, 14, 1, 8, 4, 3, 15, 23, 7, 1 3, 19, 9, 16, 1 1, 10, 17, 5; Проф. Васил Захариев 1, 6; Рилски Скиор 38, 32, 28, 2, 18, 34, 1, 3, 20А, 30, 36, 12, 8, 16, 20, 26, 22, 10, 6, 24, 4; РУПИте 5, 3, 4, 2, 1; Търговска 14, 23, 17, 2, 5, 8, 10, № 13, 21, 25 1, 25 Искър, 6, 31, 25, 4, 29, 7, 9, 2 А, 27, 12, 15, 13А, 19, 11; Хан Кубрат 1, 3, 8, 10, 7, 2А, 2, 5, 4, 6; Христо Зографски 11, 27, 17, 42, 34, 37, 21, 30, 18, 28, 36, 20, 44, 5, 39, 23, 20, 8, 32, 6, 15, 2, 48, 38, 16, 36, 40, 46, 4, 1, 31, 12, 2, 25, 9, 26, 13, 35, 33, 19, 7, 29, 10; Цар Борис III 1, 5

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л ІІ, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Белчин 10-та 2, 3, 4; 19-та 3, 24, 10, 14, 26, 20, 11А, 8, 16, 1А, 5, 18, 1, 22А, 6, 4, № 19, 7, 2А, 22, 11, 12, 2; 1-ва 23, 6, 11, 8, 15, 3, 19, 27А, 5, 13, 4, 16, 9, 17; 20-та 2, 5; 21-ва 5, 11, 15, 6, 13, 17, 7, 9; 22-ра 3, 8, 4, 6, 2, 1, 7, 10; 23-та 1, СКЗ Белчин, 2, 6, 3, 8; 2-ра 12, 13, 15, 7А, 2; 3-та 14, 17, 9, 27, 6, 2, 4, 19, 12А, 1, 11, 10, 25, 12, 8; 4-та 2; 5-та 5, 3, 1, 4, 9, 7; 6-та 1; VI. Кв. 5 Витоша 31, 20, 37А, 2, 25, 5, 16, 35, 6, 24, 13, 9, 29, 8, 10, 7, 37, 11, 33, 12, 4, 1, 19, 3, 27, 22, 15, 18, 23, 14; Христо Ботев 4, 1 А, 1, 13А, 8А, 50, 13, 2, 3, 8, 10, 6, 30, 12А, 54; Юрий Гагарин 5, 5А, 7, 1, 3, 9, 7А, 2

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276. 7. 97

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 4, 11, 15, 9, 1, 2, 7, 5, 12, 14, 10, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 33, 47, 43, 5, 15, 49, 30, 22, 20, 53, 21, 51, 17, 37, 50, 55, 27, 44, 10, 16, 34, 12, 31, 36, 23, 38, 24, 26, 11, 41, 13, 3, 14, 45, 19, 52, 28, 29, 39, 18, 25, 6; Генерал Гурко 21, 28, 23, 24, № 13, 27, 25, 34, 15, 42, 44, 18, 30, 36, 26, 40, 11, 9, 22, 32, 20; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 4, 9, 6, 14, 1, 16, 8, 5, 7; Димитър Димов 27, 31, 51, 37, 19, 28, 47, 35, 40, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 26, 44, 25, 41, 29, 22, 18, 30, 38, 20, 21, 12, 23, 42, 45, 24, 32, 16; Еделвайс 9, 6, 1, 5, 3, 4, 7, 2; Елица 2, 2, 1, 2 2, 3, 5, 3; Здравец 82, 94, 331, 63, 36, 96, 8, 83, 53, 2, 61, 112, 44, 52, 46, 37, 60; Искър 43, 19, 11, 33, 5, 37, 29, 35, 41, 25, 9, 15, 23, 5 3, 45, 13, 27, 7, 17, 39, 21; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3; Незабравка 6, 10, 8, 3, 4, 1; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 7, 10, 1, 6, 14, 8, 12, 2, 11, 3; Плана планина 3, 12, 2, 5, 14, 7, 4, 16, 6, 10, 11, 1; Рилски Скиор 5

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Авксенти Велешки 2, 3, 12, 6, 7, 5, 14, 4, 10, 8; Бачо Киро 11; България 96, 106, 94, 100, 104, 92, 102, 112, № 92, 98; Димчо Дебелянов 21, 3 Рила, 18, 9, 19, 12, 14, 1, 10, 4, 5, 11, 7, 8, 3, 6, 17, 2, 15, 16; Захари Зограф 1 Офис, Офис, 1, 2; Иван Доспевски 42, 18, 16, 35, 52, 15, 20, 25, 3, 17, 33, 14, 32, 5, 40, 24, 22, 46, 6, 29, 1, 13, 23, 28, 44, 7, 30, 10, 21, 31, 27, 9, 26, 36, 48, 34, 19, 28, 38, 50; Македония 23, 12, 32, 17, 7, Ларгото, 8, 9, 21, Магазин, 27, 25, 14, 15, 16, 19, Офис, Ларгото – Площада, 25, 11, 10, 6, 34 А, 20, 29, 18, 34; Отец Паисий 2, 14, 1, 8, 4, 3, 15, 23, 7, 1 3, 19, 9, 16, 1 1, 10, 17, 5; Проф. Васил Захариев 1, 6; Рилски Скиор 38, 32, 28, 2, 18, 34, 1, 3, 20А, 30, 36, 12, 8, 16, 20, 26, 22, 10, 6, 24, 4; РУПИте 5, 3, 4, 2, 1; Търговска 14, 23, 17, 2, 5, 8, 10, № 13, 21, 25 1, 25 Искър, 6, 31, 25, 4, 29, 7, 9, 2 А, 27, 12, 15, 13А, 19, 11; Хан Кубрат 1, 3, 8, 10, 7, 2А, 2, 5, 4, 6; Христо Зографски 11, 27, 17, 42, 34, 37, 21, 30, 18, 28, 36, 20, 44, 5, 39, 23, 20, 8, 32, 6, 15, 2, 48, 38, 16, 36, 40, 46, 4, 1, 31, 12, 2, 25, 9, 26, 13, 35, 33, 19, 7, 29, 10; Цар Борис III 1, 5

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков ул. Здравец

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Алино П-Л ІІ, Пл. № 160, Кв. 48 Къща

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков България Възраждане Магазин; Ихтиманско шосе 2, 15, 16, 5, 57, 18, № 65, 20, 25, 107, 33, 44, 24, 93А, 35 Къща, 47, 69; Леон Крудов 21, № 39, 36, 23, 15, 27, 40 Къща, 39, 29, 38 Къща, 58; Опълченска 24; Проф. Васил Захариев 21, 90, 67, 65, 31, 19, 70, 72, 87, 15, 74, 86, 84, 59, 7

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Белчин 10-та 2, 3, 4; 19-та 3, 24, 10, 14, 26, 20, 11А, 8, 16, 1А, 5, 18, 1, 22А, 6, 4, № 19, 7, 2А, 22, 11, 12, 2; 1-ва 23, 6, 11, 8, 15, 3, 19, 27А, 5, 13, 4, 16, 9, 17; 20-та 2, 5; 21-ва 5, 11, 15, 6, 13, 17, 7, 9; 22-ра 3, 8, 4, 6, 2, 1, 7, 10; 23-та 1, СКЗ Белчин, 2, 6, 3, 8; 2-ра 12, 13, 15, 7А, 2; 3-та 14, 17, 9, 27, 6, 2, 4, 19, 12А, 1, 11, 10, 25, 12, 8; 4-та 2; 5-та 5, 3, 1, 4, 9, 7; 6-та 1; VI. Кв. 5 Витоша 31, 20, 37А, 2, 25, 5, 16, 35, 6, 24, 13, 9, 29, 8, 10, 7, 37, 11, 33, 12, 4, 1, 19, 3, 27, 22, 15, 18, 23, 14; Христо Ботев 4, 1 А, 1, 13А, 8А, 50, 13, 2, 3, 8, 10, 6, 30, 12А, 54; Юрий Гагарин 5, 5А, 7, 1, 3, 9, 7А, 2

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мала Църква Вила, 46276. 7. 97

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Райово 10-та 11, 3, 8, 2, 9, 4, 6, 13, 7; 11-та 4, 1, 3, 5; 12-та 2, 3, 5, 1, 4; 13-та 10, 3, 2, 7, 9, 5, 4, 12, 8, 11, 1, 6; 14-та 1, 6, 4, 5, 3, 8; 15-та 6, 8, 7, 2, 3, 5, 9, 4; 16-та 19, 1, 6, 4, 18, 16, 10, 2, 14, 12, 8; 17-та 2, 9, 13, 14, 10, 6, 8, 44, 4, 3, 1, 17, 19; 18-та 12, 3, 13, 4, 26, 9, 5, 1, 6, 14, 2, 18, 22, 16, 20, 24, 11, 8; 19-та 16, 8, 6, 20, 23, 19, 29, 7, 21, 18, фургон, 13, 10, 9, 24, 3, 12, 25, 27, 4, 5, 26, 15, 11, 1, 17, 31; 21-ва 9, 2, 3, 10, 1, 5, 8, 4, 6; 22-ра 19, 21, 4, 25; 23-та 11, 5, 4, 15, 2, 3, 13, 9, 7, 1; 2-ра 1, 2, 6, 5, 5 А, 3; 31-ва 29, 27; 32-ра 10; 4-та 2; 9-та 3, 2, 6, 4; Краля 36 2, 34, 32, 2, 5, 10 2, 1, 26, 2 2, 28, 46, 2, 30; Лаго 20, 13, 15, 6 А, 12, 10, 32, 21, 2, 4, 30, 11, 6, 28, 19, 24, 9, 5, 29, 26, 1, 33, 27, 8, 39, 31, 22; Маро 6, 2, 8, 1, 12, 4, 3, 10; Площада 14, 9, 12, 5, 11, Търг. Обект, 16, фургон, 3, 18, 8, Магазин; Подридна 6, 5, Фурна, 18, 30, 42, 8, 34, 44, 12, 22, 40, 10, 28, 26, 51, 14, 1, 36, 20, 24, 3 А; П. Пейчинов 13, 14, 16, 37, 7, 17, 23, 2, 11, 29, 35, 33, 3, 5, 28, 27, 19, 12, 20, 15, 25, 21, 1, № 9, 9, 30, 10, 18; Самоковско шосе 13, 9, 12, 28, 19, 7, 35, 18, 8, 22, 23, 5, 33, 16, 2, 4, 3, 6, 17, 1, 20, 24, 10, 34, 11, 37, 14; 6, 4, 1, Мест. Ленището, 2, 3, 1

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Самоков Арда 6, 4, 11, 15, 9, 1, 2, 7, 5, 12, 14, 10, 8; Асен Карастоянов 8, 32, 33, 47, 43, 5, 15, 49, 30, 22, 20, 53, 21, 51, 17, 37, 50, 55, 27, 44, 10, 16, 34, 12, 31, 36, 23, 38, 24, 26, 11, 41, 13, 3, 14, 45, 19, 52, 28, 29, 39, 18, 25, 6; Генерал Гурко 21, 28, 23, 24, № 13, 27, 25, 34, 15, 42, 44, 18, 30, 36, 26, 40, 11, 9, 22, 32, 20; Генерал Столетов 5; Граф Игнатиев 4, 9, 6, 14, 1, 16, 8, 5, 7; Димитър Димов 27, 31, 51, 37, 19, 28, 47, 35, 40, 49, 14, 55, 39, 34, 36, 26, 44, 25, 41, 29, 22, 18, 30, 38, 20, 21, 12, 23, 42, 45, 24, 32, 16; Еделвайс 9, 6, 1, 5, 3, 4, 7, 2; Елица 2, 2, 1, 2 2, 3, 5, 3; Здравец 82, 94, 331, 63, 36, 96, 8, 83, 53, 2, 61, 112, 44, 52, 46, 37, 60; Искър 43, 19, 11, 33, 5, 37, 29, 35, 41, 25, 9, 15, 23, 5 3, 45, 13, 27, 7, 17, 39, 21; Митр. Доситей Самоковски 5, 1, 3; Незабравка 6, 10, 8, 3, 4, 1; Николай Николаевич 1; Осогово 5, 9, 4, 7, 10, 1, 6, 14, 8, 12, 2, 11, 3; Плана планина 3, 12, 2, 5, 14, 7, 4, 16, 6, 10, 11, 1; Рилски Скиор 5

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Поповяне ПИ 000368

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Алино

Leave a Reply