Новини, Обяви

ЧЕЗ съобщава за планирани прекъсвания на тока в Алино и Ярлово

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:

За периода 10-11.03.2014 г. /08.15-16.15 ч/ – с. Ярлово – ул. 10-та №1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9
За периода 13-14.03.2014 г. /08.15-16.15 ч/ – с. Алино
На 11.03.2014 г. /08.00-16.30 ч/ – с. Ярлово – ул. 11-та №1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8
На 12.03.2014 г. /08.15-16.15 ч/ – с. Ярлово – ул. 13-та №1, 10, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; ул.15-та: 11, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9

Leave a Reply