Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за планирани прекъсвания на тока в Самоков и Ковачевци

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

За периода 07-08.07.2014 г. /10:00-16:00 ч/ – Самоков – Витоша; Македония; Преспа, Магазин; Софийско Шосе, Градска; Христо Йовевич
За периода 07-11.07.2014 г. /08:15-16:00 ч/ – Самоков – Местност Язовир Искър Помпа
На 07.07.2014 г. /09:00-15:00 ч/ – Ковачевци – Десета, Единадесета, Дванайсета
На 08.07.2014 г. /09:00-15:00 ч/ – Ковачевци – Тринайсета, Четиринайсета
На 09.07.2014 г. /09:00-15:00 ч/ – Ковачевци – 18-та; 19-та; 20-та; 21-ва
На 10.07.2014 г. /09:00-15:01 ч/ – Ковачевци – Двадесета, Двадесет и първа
На 11.07.2014 г. /09:00-15:00 ч/ – Ковачевци – Двадесет и втора; Двадесет и трета; Двадесет и пета

Leave a Reply