Новини, Обяви

ЧЕЗ съобщава за планирани прекъсвания на тока в Самоков, Ковачевци и Рельово

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

За периода 28.07.2014 г. – 01.08.2014 г. /08:00 – 16:00 ч/ – с. Рельово
За периода 28.07.2014 г. – 01.08.2014 г. /08:00 – 16:00 ч/ – Самоков – Булаир; България; Захари Райнов; Крали Марко; Мургаш; Пирин; Подридна
За периода 28.07.2014 г. – 01.08.2014 г. /08:00 – 16:00 ч/ – Самоков – Авксенти Велешки; България; Бяла поляна; Георги Бенковски; Захари Зограф; Никола Образописов; Отец Паисий; Сан Стефано
За периода 28.07.2014 г. – 01.08.2014 г. /08:00 – 16:00 ч/ – Ковачевци, Общ. Самоков Ковачевци, Общ. Самоков – 10-та; 11-та; 12-та; 13-та; 14-та; 18-та; 19-та; 20-та; 21-ва; 22-ра; 23-та; 25-та, бл. Стоп. двор ; 26-та; 27-ма; 28-ма; 29-та; 30-та; 31-ва; 32-ра; 33-та; 34-та; 35-та; 36-та; 37-ма; 38-ма; 39-та; 3-та; 40-та; 41-ва; 42-ра; 43-та; 44-та; 45-та; 46-та; 47-ма; 48-ма; 49-та; 4-та; 52-ра; 53-та; 55-та; 5-та; 6-та; 7-ма; 8-ма; 9-та
За периода 28.07.2014 г. – 01.08.2014 г. /08:00 – 16:00 ч/ – Самоков – местност Лавандула
За периода 28.07.2014 г. – 01.08.2014 г. /08:00 – 16:00 ч/ – с. Рельово
За периода 28.07.2014 г. – 01.08.2014 г. /08:00 – 16:00 ч/ – Ковачевци, Общ. Самоков Ковачевци, Общ. Самоков – 10-та; 11-та; 12-та; 13-та; 14-та; 18-та; 19-та; 20-та; 21-ва; 22-ра; 23-та; 25-та, бл. Стоп. двор ; 26-та; 27-ма; 28-ма; 29-та; 30-та; 31-ва; 32-ра; 33-та; 34-та; 35-та; 36-та; 37-ма; 38-ма; 39-та; 3-та; 40-та; 41-ва; 42-ра; 43-та; 44-та; 45-та; 46-та; 47-ма; 48-ма; 49-та; 4-та; 52-ра; 53-та; 55-та; 5-та; 6-та; 7-ма; 8-ма; 9-та

Leave a Reply