Новини, Обяви, Шарен свят

ЧЕЗ съобщава за планирани прекъсвания на тока в Самоков, Алино, Бели Искър, Белчин и Ковачевци

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

За периода 20-22.10.2014 г. /07:45-16:00 ч/ – Бели Искър – 16-та ; 17-та; 18-та; 19-та; 1-ва; 20-та
За периода 20-24.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ – с. Алино
За периода 20-24.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ – Белчин – 10-та ; 19-та; 1-ва; 20-та; 21-ва; 22-ра; 23-та; 2-ра; 3-та ; 4-та; 6-та; Витоша; Христо Ботев
За периода 20-24.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ – Самоков – Любомир Чакалов; Македония; Рилска Малина; Ястребец
За периода 23-24.10.2014 г. /10:30-16:00 ч/ – Ковачевци, Общ. Самоков – 1-ва; 23-та; 24-та; 25-та; 26-та; 3-та; 4-та; 50-та; 51-ва; 52-ра; 54-та; 55-та
На 23.10.2014 г. /07:30-16:00 ч/ – Самоков – Местност Лавандула

Leave a Reply